BOZP a systémy řízení

Semináře, kurzy

Přehled systémů řízení v BOZP včetně nové úpravy dle ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – požadavky.

 

Datum konání
19.04.2018 - 19.04.2018
Místo konání
AZ personalistika, budova SUDOP – 5. patro, Olšanská 2643/1a, Praha
Pořadatel

Proč si vybrat tento seminář

Vyberte si tento seminář, pokud:

Potřebujete získat ucelený přehled o platné legislativě upravující problematiku BOZP.

Uvítáte aktuální informace o systémech řízení v ČR.

Se chcete seznámit s novou normou ISO 45001,která nahradí stávající normu OHSAS 18001 (očekáváno v první polovině roku 2018).

Rádi získáte orientaci i v širších souvislostech.

 

Co seminář účastníkovi přinese

Po absolvování semináře budete:

Seznámeni s aktuálním stavem legislativy BOZP k datu konání semináře včetně případných připravovaných změn.

Znát požadavky ISO 45001 včetně rozdílů úpravy oproti OHSAS 18001.

Připraveni na požadavky nové úpravy v oblasti systémů řízení.

Vědět, jak tyto požadavky úspěšně aplikovat do praxe.

 

Komu je seminář určen

Všem, kteří chtějí či musí aplikovat požadavky systémového řízení BOZP do praxe.

Osobám odborně způsobilým k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Technikům BOZP, manažerům BOZP i auditorům.

Vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení.

Všem osobám zajišťujícím i dílčí povinnosti v oblasti BOZP.

Členům odborových organizací, rad zaměstnanců.

Zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP.

A dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

 

Co se na tomto semináři naučíte

Znát aktuální stav legislativy v oblasti BOZP.

Novinky i připravované změny související s BOZP.

Základní principy a postupy při zavádění a zlepšování systémového řízení BOZP.

Výhody a omezení systémového řízení BOZP.

Systémové řízení BOZP nejenom pro velké organizace.

Systémové řízení BOZP podle doporučení ILO-OSH 2001, mezinárodně uznávané normy OHSAS 18001 a národního programu Bezpečný podnik.

Nová společná struktura pro všechny normy systému managementu (Annex SL).

Procesní přístup zahrnující cyklus PDCA a zvažování rizik.

Požadavky nové normy ISO 45001 ve srovnání s normou OHSAS 18001.

Dokumenty potřebné pro certifikaci.

Další podle vašich dotazů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail