BOZP - šance skutečně pro každého

Stavebnictví stále zůstává ve statistikách úrazovosti na prvním místě. Proto z hlediska prevence je ústředním tématem Evropského týdne BOZP v roce 2004 stavebnictví.

Letošní rok bude v oblasti BOZP rokem poněkud zvláštním. Ta zvláštnost vychází ze dvou významných skutečností, které ovlivní přístupy k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Tou první je skutečnost, že počínaje květnem 2004 se stáváme plnoprávným členem Evropské unie. Tou druhou je skutečnost, že již jako členové budeme hodnoceni při plnění úkolů zadaných Evropskou agenturou pro bezpečnost práce a zdraví v Bilbau za celoroční výsledky osvětové kampaně Evropský týden BOZP. V loňském roce jsme se zúčastnili této kampaně programem Správná praxe, zaměřeným na problematiku manipulace s chemickými látkami a jejich komponenty.

 Letošní rok je ústředním tématem Evropského týdne BOZP stavebnictví. Pod ústředním heslem "Stavíme na bezpečnosti" můžeme sice chápat mnoho významů, ale pro stavebnictví je slogan typickým sdělením, plně vystihujícím složitost řízení rizik a ochrany zdraví v tomto odvětví. Stavebnictví navzdory nejrůznějším opatřením pořád zůstává ve statistikách úrazovosti na prvním místě a vždy v něm bude prostor pro další posilování a zdokonalování prevence a celého managementu BOZP.

Smysl Evropského týdne BOZP tkví v tom, že podniky mají po celý rok příležitost uskutečňovat tematicky zaměřenou osvětu a propagaci k předem danému tématu, popřípadě oboru činnosti, a jsou k tomu motivovány a metodicky řízeny. Kampaň vyvrcholí vždy na podzim, kdy jsou ti nejlepší z regionálních a národních nominací pozváni a oceněni v rámci Evropské unie. Při kampani se sledují následující základní cíle:

  • BOZP jako osvěta nejširší veřejnosti k posílení povědomí o nenahraditelné hodnotě lidského zdraví
  • BOZP jako součást podnikového managementu v oblasti řízení  lidských zdrojů a rizik
  • BOZP jako výraz odpovědnosti za kredibilitu a prosperitu podniků
  • BOZP jako součást propagace nejlepších zkušeností a postupů v oborové technologii
  • BOZP jako prostor pro zdokonalování hodnotového systému managementu a zaměstnanců.

Žádné z těchto opatření není samoúčelné a jak ukázaly loňské zkušenosti, v opatřeních Evropského týdne BOZP může nalézt svoje místo kterýkoliv z hospodářských subjektů. Mezi šestnácti nominovanými subjekty se v národním kole totiž loni objevily nejen výrobní firmy, jimž byla problematika manipulace s chemikáliemi vlastní, ale taktéž nemocnice, školy a další podniky, které s chemií zdánlivě neměly nic společného. Pochopily však, že společný jmenovatel kampaně je úplně někde jinde než v chemii - v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a tam svůj prostor našel každý z účastníků. Výmluvně o tom hovoří webové stránky, např. http://osha.mpsv.cz/ew2004/, kde je vidět šance skutečně pro každého.

ZDROJ:
Franta, M.: BOZP - šance skutečně pro každého. Zpravodaj ČÚBP č. 1 (2004), s. 3.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail