BOZP při dobrovolnické akci

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak řešit úraz při dobrovolné akci občana, který ji vykonává u obce. Například sběr odpadků, skleniček, pet lahví atd., kterého se zúčastní dospělá osoba nebo i nezletilé dítě. Musí starosta obce, který takovou akci svolal, učinit školení o BOZP? A jak má postupovat v případě úrazu občana? Má ho odškodnit, i když se mu stane úraz například při sběru rozbité skleničky a použil ochranné rukavice?

Podle ustanovení § 393 ost. 3 zákoníku práce platí, že právo na náhradu škody vzniklé pracovním úrazem mají fyzické osoby, které dobrovolně v rámci akce organizované územním samosprávným celkem vypomáhají při plnění důležitých úkolů v zájmu společnosti, například fyzické osoby, které dočasně vypomáhají při zvelebování obcí a utrpí při těchto činnostech úraz. Za škodu vzniklou tímto úrazem jim odpovídá ten, pro koho v době tohoto úrazu pracovaly. Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že při každé akci organizované obecním úřadem odpovídá obec zúčastněným občanům za případnou škodu na zdraví. Obec odpovídá podle zákoníku práce, což znamená, že jde o objektivní odpovědnost (jako v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání), při které se nezkoumá zavinění, ale pouze se musí prokázat, že ke škodě došlo v přímé souvislosti s vykonávanou činností, resp. s akcí. Obec by se v konkrétním případě mohla vyvinit (zpravidla asi jen částečně), když by například prokázala, že dotyčnému zapůjčila osobní ochranné pracovní prostředky (např. rukavice, výstražnou vestu či helmu) a dotyčný je nepoužil a došlo k úrazu – např. si pořezal ruku.

Odškodnění se v takovém případě řídí zákoníkem práce. Pokud nedojde k úrazu těžšímu, např. s pracovní neschopností, tak se odškodňuje zpravidla jen bolestné. Postup je zde stejný jako v případě pracovního úrazu. Občan přinese na obec posudek a obec jej odškodní zpravidla z pojistky, kterou má pro tyto účely uzavřenou s pojišťovnou.

Jinak ale samozřejmě rubem odpovědnosti za škodu je povinnost zajistit bezpečnost při těchto akcích. Asi není v silách starosty nebo obecního úřadu vůbec, aby před každou akcí prováděl hodinové školení všech zúčastněných o bezpečnosti a ochraně zdraví, ale stručné poučení musí provést v každém případě a každému účastníku – např. při předávání osobních ochranných pracovních prostředků. A co je důležité – starosta také musí podle povahy akce rozhodnout, jestli se jí vůbec mohou účastnit nezletilé děti, byť např. v doprovodu rodičů. Dalším problémem při pořádání takových akcí je alkohol. Osoby pod jeho vlivem se nesmí připustit k účasti na akci. To musí ten, kdo akci pořádá, zajistit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail