BOZP osobního řidiče

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zajímá mě téma osobní řidič. Co všechno by měl dělat, ať už ve vztahu k vozidlu či k vedoucímu? Jsou nějaké předpisy k tomuto tématu? Články týkající se řidičů referentských vozidel jsem našla, ale s datem 2004 a 2006, což mi nepřijde aktuální.

Já jsem toho názoru, že legislativa se od roku 2001 u řidičů nezměnila a že to bude aktuální. Z Vašeho dotazu vyplývá, že se Vám jedná o řidiče referentských vozidel, tam se skutečně nová právní úprava až na to, že máme druhý zákoník práce a samostatný zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V zákoně 309/2006 Sb. pak je upravena organizace práce a pracovních postupů a pod tu spadá nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, které je zatím jediným a základním předpisem pro řidiče referentských vozidel.

Podle tohoto nařízení vlády platí, že zaměstnavatel musí zpracovat tzv. místní provozní bezpečnostní předpis. Zaměstnavatel v něm stanoví, jak při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy a s návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků, stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích. Tento místní provozní bezpečnostní předpis je rozhodujícím vnitřním předpisem zaměstnavatele pro provozování vnitropodnikové dopravy.

Dnes již ani zákoník práce, ani zákon č. 309/2006 Sb. neurčují, jak má zaměstnavatel zaměstnance - řidiče školit, jak má zajistit jejich BOZP. Řidiči jsou zaměstnanci jako ostatní zaměstnanci a tak na ně platí obecné principy, zaměstnavatel musí pro ně provést prevenci rizik a na základě vyhodnocení prevence rizik přijmout potřená opatření – stanovit, které OOPP budou používat (zejména fotoluminiscenční vesty), bezpečnostní přestávky, školení apod. Jednoduše platí zásada - za BOZP všech zaměstnanců (tedy i řidičů) odpovídá výhradně zaměstnavatel a zaměstnavatel si s ohledem na svoje podmínky musí stanovit příslušná opatření.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail