Bezpečný prostor ve skladu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Mám dotaz ohledně bezpečnosti práce ve skladu. Jde o vymezení bezpečnostního prostoru při manipulaci s břemeny (uskladnění palet pomocí vysokozdvižného vozíku). Je v právním předpisu definována velikost bezpečnostního prostoru? Mám informaci, že by to mělo být minimálně 4 m. A jak by měla být tato zóna označená? Stačí jen tabulka s nápisem, nebo musí být prostor kompletně uzavřený?

V případě bezpečnosti práce ve skladových provozech vycházíme z obecného platného právního předpisu, kterým je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, například § 101, § 102, § 103. Dalším souvisejícím právním předpisem vdané problematice je také například zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů (§ 5).

Navážeme-li dále, pak problematika bezpečného pracovního prostoru pro manipulaci s břemeny je také uvedena v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zejména pak v příloze k tomuto nařízení vlády. Například v bodě 5.13 přílohy k tomuto nařízení vlády je, mimo jiné, uvedeno, že nelze-li bezpečný prostor pro pěší zajistit, musí být v době provozování dopravy v těchto místech chůze zakázána. Dále v bodě 5.15 přílohy tohoto nařízení vlády je uvedeno, že pracoviště na komunikacích musí být po dobu trvání nezbytných prací označeno značkami. Značky se umístí ve vzdálenosti umožňující bezpečné zastavení přijíždějícího dopravního prostředku, a to na všech přístupech k pracovišti. Další informace k problematice bezpečného prostoru pro manipulaci s břemeny obsahuje i bod 10.2 přílohy k tomuto nařízení vlády. Zde je, mimo jiné, uvedeno, že šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat způsobu ukládání manipulačních jednotek. Ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

Další informace v oblasti manipulace pomocí manipulačních vozíků je také například uvedena v článku 3.3.1.1 Manipulační ulička jednosměrná ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem - Šířky a výšky cest a uliček. Zde je však definována nejmenší šířka, která je určena největší šířkou projíždějícího zařízení nebo vozíku s břemenem zvětšené o bezpečnou vůli nejméně 400 mm.

V zásadě je nutno říci, že nám není znám takový platný právní předpis v oblasti bezpečnosti práce, který stanovuje konkrétní hodnotu pro velikost bezpečného prostoru pro manipulaci s břemeny pomocí manipulačních vozíků. Záleží na zaměstnavateli, jak oblast manipulačního prostoru ve skladovém provozu, a to například na základě vyhodnocení rizik, dále s ohledem na bezpečný pohyb osob a bezpečný pohyb manipulační techniky, stanoví ve své vnitřní organizační směrnici tzn. v místním provozním bezpečnostním předpise. V případě skladových provozů tímto místním provozním bezpečnostním předpisem je tzv. Místní řád skladu“ zpracovaný dle článku 4.1.1 ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. S touto vnitřní organizační směrnici pak zaměstnavatel prokazatelně seznámí příslušné zaměstnance. Tito prokazatelně seznámeni zaměstnanci musí místní provozní bezpečnostní předpis (místní řád skladu) také dodržovat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail