Bezpečný podnik v Pražské teplárenské a.s. a jeho dceřiné společnosti Energotrans a.s.

Dne 17. dubna 2003 předal ministr práce a sociálních věcí osvědčení „Bezpečný podnik“ dalšímu z českých podniků.

V polovině roku 2001 bylo rozhodnuto o zahájení implementace systému jakosti, ekologie a bezpečnosti práce v Pražské teplárenské akciové společnosti a souběžně v její dceřiné společnosti Energotrans a.s. Toto rozhodnutí přišlo pro oblast bezpečnosti práce a ochrany práce v nejpříhodnější čas.

Přijetí České republiky za člena Evropské unie, které je limitováno splněním celé řady podmínek, především uvedením právního řádu ČR do souladu s právním řádem Evropské unie, přineslo celou řadu změn v legislativě, která se týká zejména oblasti bezpečnosti práce.

Začátkem platnosti novely zákoníku práce, jíž byly do jeho znění implementovány požadavky směrnic EU v lednu roku 2001, se změnila základní ustanovení týkající se bezpečnosti práce, která tak vyžadovala přepracování stávající vnitropodnikové legislativy.

Zahájení implementace integrovaného sytému umožnilo zvolit systémový přístup pozitivně ovlivňující podnikovou kulturu včetně bezpečnosti práce.

I když vytvoření nebo zlepšení podnikové kultury je dlouhodobou záležitostí, již dnes můžeme říci, že zavedení integrovaného systému přineslo řadu pozitivních výsledků. Jsou nejenom v oblasti bezpečnosti práce, ale  i v postojích zaměstnanců, individuálním  i skupinovém chování a  plánování a výkonech pracovních činností.

Základním úkolem tedy bylo nejen vytvořit novou verzi podnikové legislativy podle „nových not“, ale hlavně provázat oblast bezpečnosti práce se systémem jakosti a systémem životního prostředí a hlavně dosáhnout změny v myšlení lidí, v jejich každodenním chování , aby se sami zaměstnanci přesvědčili, že stálé zlepšování pracovních podmínek pro ně není zátěží, ale naopak ekonomickou a sociální výhodou, zejména pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

Vytvoření integrovaného systému bezpečnosti práce a souběžně i obou dalších systémů a jejich vzájemné provázání si vyžádalo rok usilovné práce všech zaměstnanců Pražské teplárenské i Energotransu

Celý proces byl završen certifikačním auditem a oběma společnostem byl předán certifikát osvědčující splnění a zavedení integrovaného sytému.

Na sklonku roku 2002 podaly obě společnosti přihlášku do programu „Bezpečný podnik“, který jsme chápali jako významné ocenění, které pokud se podaří prokázat splnění podmínek pro jeho získání, zařadí naše společnosti mezi ostatní, které se na programu již podílejí.

Zavedením integrovaného systému byla splněna první podmínka pro přihlášení do programu. Zbývala druhá náročnější část – audit prováděný inspektorátem bezpečnosti práce.

Audity byly zahájeny v lednu a skončily koncem února. Z pohledu zúčastněného byl audit pro „Bezpečný podnik“ mnohem náročnější, zejména pro hloubku prověřovaných činností.

Podstatné je, že se Pražská teplárenská i Energotrans splněním programu „Bezpečný podnik“ zařadily vedle třicet šest společností, které toto osvědčení v rámci ČR již získaly. Z energetiky to jsou ČEZ a.s., JE Dukovany, Severomoravská energetika a.s., Ostrava, Severočeská energetika, Děčín. Pražská energetika, teplárny Brno a.s. a Plzeňská teplárenská a.s.

Dne 17. dubna předal ministr MPSV osvědčení „Bezpečný podnik“ generálnímu řediteli Pražské teplárenské a řediteli Energotransu. na slavnostním shromáždění.

V nadcházejícím období nás čeká práce při udržování a hlavně zlepšování nastaveného systému. Bude to nikdy nekončící práce, musíme očekávat ještě další změny legislativy. Proces harmonizace právních předpisů totiž není stále ze strany jednotlivých ministerstev a vlády ČR zdaleka u konce.

Změny bude nutně přinášet i každodenní život. Stále zjišťujeme, že některé věci nejsou nastaveny tak jak jsme si představovali, některé věci jsou zbytečně složité, na něco se zapomnělo, některé souvislosti jsme podcenili, někteří z našich kolegů stále ještě nezměnili svůj postoj k prosazování zavedených systémů.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat za spolupráci vám všem, kteří s odborem bezpečnosti práce spolupracovali a spolupracují. Pokud se totiž ohlédneme zpět je za námi hodně velký kus práce. Teď to skutečně chce neusnout na vavřínech a jít dál.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail