Bezpečnostní značky u skladu

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Pracovník Odborového svazu Praha po naší organizaci požaduje, abychom všude u skladů umístili tabulky Nepovolaným vstup zakázán ve smyslu nař. vl. č. 101/2005 Sb. Zde se mluví však pouze o skladovacích plochách. Míní se tím i uzamčený malý sklad, kde jsou 3 až 4 regály bez manipulačních vozíků?

Podle bodu 10.1 a 10.2 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, musíte mít zajištěno, že "ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou. Ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných pracovních zařízení (například žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační plošina). Zaměstnavatel zajistí, aby nebyly nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních konstrukcí manipulovaným materiálem, pokud není prokázána dostatečná nosnost částí staveb a stavebních konstrukcí. Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout". To platí pro všechny sklady a nerozlišuje se, zda se jedná o sklad velký, nebo malý. Tímto nařízením vlády se zapracovávají do našeho právního řádu požadavky směrnice Rady 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti do právního řádu České republiky a směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. Podle mého názoru byste ještě měli mít u vchodu do skladu umístěnou bezpečnostní značku nepovolaným vstup zakázán podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. Možná že došlo jen k záměně čísla nařízení vlády. Obě nařízení vlády jsou prováděcími nařízeními vlády k hlavě páté části druhé zákoníku práce – k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Autor článku: 

Komentáře

Nepřehánějte to...

10.07.2006 - 13:47 Petr Markl
<P>Vážení kolegové,</P> <P>poměrně často se sekáváme se situací, že nějaký pracovně-bezpečnostní odborník z nějaké odborové organizace požaduje cosi nicotného, zatímco mu důležité věci unikají. Tím však zdaleka nechci házet všechny odborářské bezpečnostní techniky do jednoho pytle.</P> <P>Co se týká toho malého skladu, je-li uzamčen, není důvod tam ještě přidávat tabulku "Nepovolaným vstup zakázán!", pokud je zajištěno, že příslušné klíče mají k dispozici jen ti&nbsp;povolaní. Určitou roli může sehrát i materiál nebo látky skladované uvnitř, ale to by byla asi tabulka jiného (nejspíš výstražného) typu, případně tabulky s příslušnými symboly nebezpečnosti. Jiná by byla situace např. u skladu hořlavých kapalin, pohonných hmot nebo tuhých maziv, tam je tabulka "Nepovolaným vstup zakázán!"&nbsp;předepsána zmiňovaným nařízením vlády 101/2005 včetně dalších upřesnění v čl. 11 přílohy tohoto nařízení.</P> <P>Přeji hezký den a&nbsp;nenechte se vytočit&nbsp;... ;-)))<BR><BR>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.safety-21.com">http://www.safety-21.com</A><BR></P>

Bezpečnostní tabulky

11.07.2006 - 10:41 Petr Nešetřil
<P>Dobrý den, </P> <P>zcela souhlasím s názorem kolegy pana Markla. I u naší společnosti prováděl kontrolu odborový pracovník(ale velice rozumný).Rovněž jsme se dostali na otázku bezpečnostních cedulek, taky by je chtěl vidět na více místech.Ale jak potom vypadá sklad nebo jiný prostor, který je oblepen x... bezpečnostními cedulkami. Jsem toho názoru,a by skutečně bylo upozornění na největší možné nebezpečí, které může vzniknout při působení v uvedeném prostoru, ale vždyť by se tam nikdo neměl samostatně pohybovat. Sklady jsou většinou pod zámky a s příslušně odpovědným zaměstnancem.Rovněž ve společnosti která je např. uzavřená, střežená, návštěvy vstupují přes vrátnici a v doprovodu vlasntího zaměstance. Takže je třeba skutečně ctít zákony a normy,ale zároveň se držet zdravého rozumu.</P> <P>Přeji pěkný den.</P> <P>&nbsp;</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail