Bezpečnostní značení

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Naše firma, která má více poboček v EU i mimo ni, by ráda standardizovala bezpečnostní značení. Můžete mi poradit, jaké mezinárodní/EU normy se držet, případně jiný zdroj, odkud by se dala grafika uvedených značek čerpat?

Není potřeba hledat v cizích předpisech. Naše republika musela již před vstupem do Evropské unie tzv. harmonizovat právní předpisy s právem zemí Evropských společenství a harmonizovala i oblast bezpečnostních značek a signálů zcela dostatečně.

Bezpečnostní značky a signály jsou upraveny § 6 zákona č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení stanoví minimální požadavky na bezpečnostní značky, značení a signály v souladu se směrnicí Rady č. 92/58/ EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky při práci.

Tato problematika byla zařazena již do zákona č. 65/1965 Sb. euronovelou provedenou zákonem č. 155/2000 Sb. neboť byla z pohledu našeho vstupu do Evropské unie velice významná. Před vzpomínanou euronovelou zákona č. 65/1965 Sb. byla tato oblast řešena pouze československými státními normami ( zejména  ČSN ISO 3864 (01 8010)  a dále pak ČSN 01 8011, 01 8012, 35 9803 a 35 9802) které  pozbyly k 31.12.1999 právní závaznosti, nicméně nepozbyly platnosti, takže i nadále se mohou orgány inspekce práce při kontrole jich v návaznosti právě na toto ustanovení zákoníku práce dovolávat jako platných a mohou kontrolovat jejich dodržování. Proto je třeba zejména ČSN ISO 3664 ( 01 8010) považovat za hlavní předpis v této oblasti, neboť definuje jak názvosloví, tak popisuje účel a používání bezpečnostních sdělení. Bezpečnostní značky jsou upraveny ČSN 01 8012 a jsou rozčleněny na značky nebezpečí, příkazu, zákazu a bezpečí včetně jejich barevného rozlišení.

Prováděcím předpisem, který upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů je nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude toto nařízení vlády platit do vydání nového prováděcího předpisu.

V současné době se tedy můžete řídit nařízením vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů bez obav, že byste nebyli v souladu se zahraniční právní úpravou.

Autor článku: 

Komentáře

Bezpečnostní značení upravuje i vyhláška 23/2008 Sb

09.06.2009 - 12:35 Kristýna Siudová
V paragrafu 10 této vyhlášky je stanoveno, že bezpečnosstní značení evakuačních cest se umisťuje zejména: tam, kde se mění směr úniku, tam, kde dochází ke křížení komunikací a PŘI JAKÉKOLIV ZMĚNĚ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ÚNIKU. Dále je zde stanoveno, že výtah musí být označen značkou : Evakuační výtah/ tento výtah neslouží k evakuaci osob a to vždy v kabině a vně na dveřích (v každém podlaží).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail