Bezpečnostní technik a koordinátor BOZP na staveništi zároveň

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Je možné působit na stavební zakázce jako bezpečnostní technik zhotovitelské firmy (generálního dodavatele stavebního díla) v zaměstnaneckém poměru a zároveň jako koordinátor BOZP dle 309/2006 Sb. pro investora stavební zakázky (na základě smlouvy a pověření zaměstnavatele)?  Samozřejmostí je, že na výkon obou funkcí mám odbornou způsobilost.

V zásadě nic a žádný předpis nezakazuje, aby jedna a táž osoba působila na stavební zakázce jako bezpečnostní technik a jako koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Je to možná nedostatek právní úpravy, ale to je proto, že celý zákon o koordinátorovi BOZP byl nakonec zestručněn do několika paragrafů v zákoně č. 309/2006 Sb. Já bych jen upozornila, že existuje § 305 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. Proto by měl zaměstnavatel, který uzavírá se zaměstnancem pracovní poměr na funkci bezpečnostního technika vědět, že zaměstnanec působí na téže stavbě jako koordinátor BOZP. Já bych v tom asi viděla do jisté míry střet zájmů, ale rozhodnout si to musí jen a jen zaměstnavatel.

Autor článku: 

Komentáře

Možností je více

27.07.2010 - 10:53 Zdeněk Cais
Z hlediska zákona č.309/2006 Sb. by to problém nebyl, neboť jedinou vyloučenou osobou pro výkon činnosti koordinátora BOZP na stavenišri je osoba, která odborně vede realizaci stavby, tzn. stavbyvedoucí ve smyslu stavebního zákona (viz § 14 odst. 2 věta poslední zákona č. 309/2006 Sb.). Pokud jde o pracovněprávní aspekty, dotaz (alespoň ve zveřejněném znění) není zcela jasný, a to především v tom, koho vlastně investor určil jako koordinátora a s kým tedy uzavřel smlouvu a jakou: s tazatelem - fyzickou osobou, která by měla být držitelem živnostenského oprávnění pro předmět podnikání poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, anebo s jeho zaměstnavatelem - zhotovitelem, který pak zajistí výkon činnosti například tazatelem a k tomu s ním popřípadě sjedná změnu pracovní smlouvy? Obojí je možné a šlo by zřejmě o smlouvu o dílo. Třetí možností by byl pracovněprávní vztah (VPP, DPČ) mezi investorem a tazatelem. Předchozí souhlas zaměstnavatele by byl nutný v případě prvním a třetím, pokud mezi předměty podnikání zaměstnavatele patří i poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail