Bezpečnostní sprchy na pracovišti

Materiální zdroje, jejichž cena je snadno vyčíslitelná, jsou v mnoha firmách chráněny dostatečně. Význam bezpečnostních sprch, které chrání lidské zdroje, jejichž cenu lze jen těžko vyčíslit, je často podceňován.

Bezp. sprcha

V mnoha budovách jsou v rámci protipožárních opatření instalována sprinklerová hasicí zařízení nebo jsou prostory vybaveny hasicími přístroji. Chráníme tak materiální zdroje, jejichž cena je snadno vyčíslitelná. Investice v této oblasti jsou úměrné významu a stav je plně dostačující.

V mnoha provozech jsou v nedostatečném množství, kvalitě a parametrech instalovány bezpečnostní sprchy, leckde jsou jen "sanitární", někde žádné. Investice jsou neúměrné významu, stav je často alarmující. Chráníme tak dostatečně lidské zdroje, jejichž cena není vůbec vyčíslitelná?

Současnou situaci u nás popisuje fakt, že nemálo pracovníků zodpovědných za BOZP dosud nebere plně v potaz obsah evropské normy EN 15154, která je i pro nás závazná. Vystavuje tak vedení firem nebezpečí finančních náhrad za poškození zdraví tam, kde neprokáže dostatečné a normě odpovídající vybavení pracoviště včentě proškolení pracovníků.

Nejen norma, ale i reálný život, ukazuje, že by přitom nemělo jít jen o instalaci samotné bezpečnostní sprchy jako formy první pomoci. Na přívodu vody by měl být instalován filtr, který ochrání funkčnost uzavíracích ventilů. Dále by to měl být termostatický ventil, který namíchá vodu na doporučenou teplotu, rovněž tak testovací rukáv pro pravidelnou kontrolu funkce nebo oční vymývačka jako druhý stupeň pomoci před návštěvou lékaře.

Velmi kvalitní součástí uvedeného systému mohou být bezpečnostní sprchy HAWS, jejichž hlavním přínosem je toto:

  • účinná a šetrná pomoc postiženému díky patentovanému systému AXION,
  • vhodný typ produktu pro jakoukoliv vnitřní nebo venkovní instalaci,
  • možnost připojení lokálního světelného a zvukového alarmu,
  • možnost propojení na vzdálenou signalizaci,
  • splnění všech parametrů platných norem,
  • certifikát TÜV u vybraných modelů,
  • právní jistota zaměstnavatele.

Pro potenciální zákazníky je však nejdůležitější naše nabídka komplexního řešení v rozsahu "návrh-dodávka-provozní testy-servisní podpora", vše potřebné z jedné ruky.

V případě zájmu si můžete prohlédnout přehledný katalog vybraných bezpečnostních sprch a kontaktovat nás na info@koncept-ekotech.com.

Na ukázku přikládáme referenční kartu z instalace interierových sprch HAWS Axion pro celkový oplach.

Tým naší firmy Vám přeje bezpečné a radostné jarní dny!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail