Bezpečnostní přestávky u OSVČ - řidiče

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Prosím vás o vysvětlení, jak je to s bezpečnostními přestávkami u OSVČ - řidiče. Je to stejné jako u zaměstnanců?

Podle § 12 zákona č. 309/2006 Sb., platí, že na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o

  • zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,
  • fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
  • spolupracujícího manžela nebo dítě zaměstnance, který je fyzickou osobou a sám též pracuje nebo fyzické osoby, která provozuje samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
  • fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí,
    se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu.

Z toho vyplývá, že na osoby samostatně výdělečně činné se vztahují stejné předpisy BOZP jako na zaměstnance. Omlouvám se, že jsem nezodpověděla dotaz přesněji, nevyplývá z něj podstatné - o jakého řidiče (tedy řidiče kterého dopravního prostředku) se jedná.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail