Bezpečnostní přestávky

Dotaz byl publikován v týdeníku Sondy č. 11/2007

Obracím se na Vás s prosbou o správný výklad § 89 odst. 2 zákoníku práce - Bezpečnostní přestávky. Je správné, když stanovíme 30 minut přestávku na jídlo a oddech a buď před touto dobou, anebo po ní ještě bezpečnostní přestávku v trvání 10 minut?

Zákoník práce nestanoví, že musí být tyto dvě přestávky poskytnuty současně, tj. že bezpečnostní přestávka musí připadnout na dobu přestávky na jídlo a oddech. Oba druhy přestávek stanoví zaměstnavatel. Samozřejmě že i při poskytování těchto přestávek v práci se musí řídit významnými výkladovými pravidly uvedenými v § 13 odst. 5 zákoníku práce ("Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními právními předpisy a s dobrými mravy.") a v § 14 odst. 1 zákoníku práce ("Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.").

V některých případech nebude možné je stanovit současně. Například v § 12 nařízení vlády č. 178/2001 Sb. je uvedeno: "Práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami vykonávaná zaměstnanci jako pravidelná součást jejich obvyklé pracovní činnosti musí být během pracovní doby přerušována bezpečnostními přestávkami nebo změnami činnosti, jejichž účelem je snížit pracovní zátěž vyplývající z povahy práce se zobrazovací jednotkou. Bezpečnostní přestávky v délce 5 až 10 minut musí být zařazeny po každých dvou hodinách nepřetržité práce."

V tomto případě bude bezpečnostní přestávka poskytnuta před přestávkou v práci na jídlo a oddech. Poskytovat bezpečnostní přestávku bezprostředně po přestávce v práci na jídlo a oddech je nelogické a ani to nelze, protože v době čerpání přestávky v práci na jídlo a oddech zaměstnanec nesmí pracovat a došlo tedy k přerušení výkonu práce. Vzhledem k tomu, že výkon této práce byl přerušen, není důvod poskytovat bezpečnostní přestávku.

Komentáře

nepřesnost v odpovědi

30.04.2007 - 14:18 Karel Štork
Odpověď pomíjí dosud platné NV č. 168/2002  Sb. příloha č. 1 odst. 3

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail