Bezpečnostní přestávka a přestávka na jídlo a oddech u řidičů

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. V. Sládek z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Prosím o vysvětlení, jaký je vztah mezi nařízením vlády č. 168/2002 Sb. a nařízením vlády č. 589/2006 Sb., které se odvolává ve stanovení přestávek při řízení vozidel na nařízení č. 561/2006 EU. Pro které řidiče je stanovena přestávka po 4,5 hod. v délce 45 minut a pro které v délce 30 minut? Jak si dále vysvětlit § 9 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., který ukládá zaměstnavateli poskytnout členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu přestávku 45 min. až po 6 hod. nepřetržité práce, pokud je pracovní doba delší než 9 hod. Podle kterého z uvedených nařízení se musí řídit zaměstnavatel provozující službu praní prádla a dopravu vlastními vozidly do 7,5 t pro vlastní potřebu a pro svoz a rozvoz prádla od zákazníků.

Jak je uvedeno, je nutné rozlišovat mezi bezpečnostními přestávkami u řidičů a přestávkami v práci na jídlo a oddech - jde o dvě různé přestávky.

Nařízení Evropského parlamentu (EP)  a  Rady č. 561/2006 (přímo použitelný předpis ES) se vztahuje na vozidla, jejichž hmotnost přesahuje 3,5 tuny (článek 2) a stanoví, že řidič tohoto vozidla musí mít po čtyřech a půl hodinách přestávku nejméně 45 minut (článek 7). Jde tedy o přestávku v době řízení, tedy o bezpečnostní přestávku.

Nařízení  vlády  č. 589/2006 Sb. neřeší  problematiku bezpečnostních přestávek (proto se odvolává na nařízení EP č. 561/2006) a  v § 9 stanoví přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 45 minut, kterou zaměstnavatel musí poskytnout členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce, pokud je pracovní doba člena osádky delší než 9 hodin. Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. upravuje pracovní dobu a dobu odpočinku zaměstnanců,  jejichž zaměstnavatel je dopravcem a provozuje dopravu jako podnikatelskou činnost. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. upravuje povinnost zaměstnavatele, aby jeho zaměstnanec, který  řídí  dopravní  prostředek, a na kterého se nevztahuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny. Po této době musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut (příloha 1 bod 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.).

Zákon  č. 111/1994 Sb.  stanoví  povinnosti  tuzemského dopravce v § 3 odst. 1 písm. b) - doba řízení, bezpečnostní přestávky  a  další. 

U zaměstnavatele,  který provozuje službu praní prádla, pravděpodobně má vozidla do 3,5 tuny (nikoli do 7,5 tuny, jak je uvedeno ve Vašem dotazu), se bude bezpečnostní přestávka řídit nařízením vlády č. 168/2002 Sb. a přestávka v práci na jídlo a oddech ustanovením § 88 zákoníku práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail