Bezpečnost při topení v domácnostech

S počátkem topné sezóny je každoročně spojený zvýšený počet požárů způsobených závadami komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Ročně je evidováno téměř 20 tisíc požárů, z nichž k nejzávažnějším patří požáry v domácnostech. Hasiči proto důrazně upozorňují na důslednost při jejich údržbě.

V roce 2010 došlo k 2507 požárům v domácnostech, při kterých 68 osob zemřelo dalších 554 osob se zranilo. Oheň v bytech a rodinných domech způsobil škody za více než 420 milionů korun.

V roce 2010 hasiči zapsali do statistik celkem 318 požárů způsobených závadami komínů a dalších 171 požárů od spotřebičů paliv. Tyto požáry si vyžádaly 49 zraněných osob a škody se vyšplhaly na téměř 74 milionů korun.

Během první poloviny roku 2010 hasiči zaevidovali 186 požárů od komínů a 71 požárů způsobených závadami spotřebičů paliv.

Podle statistiky je nejvíce požárů od provozu komína způsobeno vznícením sazí a jiskrami z komína.

Bezpečnostní zásady

Údržbu spalinových cest a spotřebičů paliv by lidé neměli podceňovat. Způsobené škody jdou ročně do stovek milionů korun a hlavně také dochází ke zranění i k úmrtím. Při samotném užívání spotřebičů paliv a provozu spalinových cest bychom se měli řídit následujícími bezpečnostními zásadami.

Umístění spotřebiče

Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné.

Připojení spotřebiče

Pro správnou funkci spotřebičů je nutné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá ve většině případů i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí.

Dostatečný přívod vzduchu

Většina spotřebičů potřebuje ke své funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, nebo projektové dokumentace.

Odvod spalin

Spaliny je nutné bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru - většinou do komína. Správné připojení kouřovodu nebo odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.

Používání předepsaného paliva

Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována.

Dodržování bezpečných vzdáleností

Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla. Neurčí-li výrobce tyto vzdálenosti, jsou všeobecně určeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a v ČSN 06 1008.

Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy

Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí paliva. Jejich rozměry, resp. velikosti přesahů od stěn topidel, jsou rovněž určeny v ČSN 06 1008.

Dodržování návodů k obsluze

Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je nutné se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace respektovat.

Používání schválených topidel

Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné "domácí" úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.

Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené v občanském zákoníku a zákonu o požární ochraně. Komíny, kouřovody, popř. jiné odtahy spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují, doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail