Bezpečnost práce s dětmi při zvláštních činnostech a zahraniční akce pro kolektivy dětí a mládeže

Zvláštní činnosti jsou ty, které např. nebývají běžnou náplní aktivit kolektivů dětí a mládeže. Při takových činnostech hrozí zpravidla zvýšené riziko ohrožení, úrazu a vzniku škody. Jak napomoci eliminaci těchto rizik se dočtete v tomto Tématu týdne.

10) Střelba (luk, vzduchovky, malorážky, apod.)

10) Střelba (luk, vzduchovky, malorážky, apod.)

Prvotní úvaha by se měla týkat vhodnosti střelby jako takové, z hlediska její militantní a potenciálně agresivní povahy. Děti jsou v současné době stále silněji ovlivňovány agresí ve společnosti, v počítačových hrách a na televizních obrazovkách. Je otázka, zda máme při naší činnosti, v níž se snažíme kladně ovlivnit morální vlastnosti a hodnotové žebříčky našich svěřenců, dále posilovat potenciálně agresivní prvky.

"Když jsem byl na základní vojenské službě v Domažlicích, stěhovali vojáci z mojí roty zbrojní sklad. Přitom si práci „zpestřovali dětskou hrou”, kdy na sebe mířili samopaly, pistolemi, různě se kryli, přepadávali, tak jako to dělávají děti s klacky či různými tak oblíbenými plastikovými zbraněmi. Bohužel, zde nešlo o hračky. Jeden z vojáků namířil pistoli na kamaráda a zmáčkl kohoutek. Pistole byla proti všem předpisům nabitá a odjištěná. Asi po půl hodině chlapec zemřel na průstřel asi 3 cm od srdce. Jmenoval se Tomáš Hreha a bylo mu dvacet let. Jeho kamarád, který ho zastřelil, dostal trest 2 let ve věznici na Borech, výkonný praporčík, který měl na stěhování dohlížet a nepřipustit ony nebezpečné hry, dostal 3 týdny „na útvaru” a poručík, který „jen” zapomněl náboje ve zbrani, dostal 14 dní domácího vězení."

Pokud se přesto rozhodneme nějakou formu střelby do programu zařadit, tak:

Každá zbraň by měla být před použitím zkontrolována odpovědnou kvalifikovanou osobou. Vedoucí nesmí trpět jakoukoli nepřikázanou manipulaci se zbraní, i když není nabitá.

U vzduchovky se počítá s dostřelem 250 m. Za terči musí být vhodné pozadí, které neodrazí projektil (stráň, písek, prkna apod.). Při střelbě vzduchovkou vše na povel, totéž u luku, malorážky, přísná kázeň. Pro střelbu musí být vymezen a bezpečně zajištěn prostor, v němž se nesmí nikdo pohybovat, ani náhodný chodec, prostor pro střelbu musí být označen a hlídán.  Před střelbou prověřit čistotu hlavně, aby nedošlo k jejímu roztržení. Zbraň se nabíjí pouze na povel, a to na určeném místě v poloze ke střelbě (hlaveň míří do stanoveného směru). Při předávání zbraně se vždy přesvědčit, zda není nabita. Při odložení zbraně či změně polohy zbraň zajistit a vyjmout střelu, u vzduchovek zlomit hlaveň. K terčům lze jít až po zabezpečení všech zbraní, na povel vedoucího. Na střelnici musí být přítomen zdravotník s lékárničkou.

Zdůraznit dětem, že i primitivně vyrobené luky, šípy, oštěpy a kopí z proutků a klacků mohou být smrtícími zbraněmi a nepřipustit v tomto směru neorganizované hry.

Z malorážky lze střílet pouze na schválené střelnici, pod dohledem kvalifikovaného instruktora.

Nalezená munice se nesmí brát do ruky, její nález ohlásit vedoucímu, na nejbližší stanici policie či místnímu úřadu. Vyloučit hraní si dětí se zábavnou pyrotechnikou, nesvádět děti k jejímu užívání tím, že bychom využívali efektů zábavné pyrotechniky v rámci her. Pozor na amatérsky vyráběné trhaviny, nejít v tomto dětem špatným příkladem, nic takového v činnosti kolektivu mezi dětmi, ale ani instruktory, vedoucími a dalšími dospělými netrpět.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail