Bezpečnost práce s dětmi při zvláštních činnostech a zahraniční akce pro kolektivy dětí a mládeže

Zvláštní činnosti jsou ty, které např. nebývají běžnou náplní aktivit kolektivů dětí a mládeže. Při takových činnostech hrozí zpravidla zvýšené riziko ohrožení, úrazu a vzniku škody. Jak napomoci eliminaci těchto rizik se dočtete v tomto Tématu týdne.

9) Noční hry a noční akce

9) Noční hry a noční akce

Zejména je nutné si uvědomit rizika nočního pohybu a dodržovat zvýšenou opatrnost. Noční hry je možno konat pouze v bezpečném prostoru, který děti dobře znají, či je jinak zabezpečen (např. ohraničen cestami). Je nutno dávat pozor na nebezpečí poranění ve tmě (chůze v terénu - nebezpečí podvrtnutí nohy, zlomenin, atp. - větve stromů - pozor na oči - držet ruku před obličejem apod.).

Nikdy nepodceňujte nebezpečí zabloudění (říci dětem, co v takovém případě mají dělat - dle terénu zůstat na místě a volat či pískat na píšťalku či jít a najít lidi, požádat je o pomoc...). Děti seznámit s riziky nočního pohybu, nestrašit je, hry zaměřit na akceptování tmy, případně i samoty jako něčeho samozřejmého, čeho se není třeba bát, ale je nutno dodržovat zvýšenou opatrnost (nevhodnost stezek odvahy či příliš náročných - drsných nočních her u nezkušených dětí, zásadní nevhodnost a nebezpečí nočních her ve městech a poblíž větších měst). U nočních tras vždy zajistit četné kontroly vedoucích. Děti zabezpečit píšťalkami a určit nouzový signál.

Nevhodné jsou noční hry „na čas”, při soutěži, kdy záleží na rychlosti, může potmě dojít k vážným zraněním.

U nočních her je třeba klást zvláštní důraz na dodržování dostatečného odpočinku u dětí, měly by být zařazovány spíše hned po večerce (táboráku, atp.), aby děti nebyly rozespalé (čímž se zvyšuje riziko úrazu a snižuje zážitek ze hry), ráno by měl být odpovídajícím způsobem posunut budíček.

Zvláštní činností jsou i noční hlídky na táborech. S uvolněním a demokratizací společnosti se postupně stávají přímo nutností ochrany majetku, někdy dokonce i zdraví a životů. Vždy je nutno děti poučit o způsobu hlídání, vyhlašování poplachu atp. Je vhodné na hlídce děti zaměstnat i dalšími činnostmi, jako sledování a záznamy teploty, počasí, výšky hladiny vody v potoce či řece tekoucí kolem tábora apod. Daleko účinnější je hlídka jedné osoby nežli dvou, kdy se spolu hlídači baví a věnují méně pozornosti okolí. Na druhou stranu jsou zase hlídky ve dvojicích bezpečnější pro hlídající děti. Nevhodné jsou hlídky u ohně či s lampami, kdy je hlídka oslněna a nevidí nic, zatímco každý jiný dobře vidí hlídku. Navíc u ohně je riziko, že si s ním budou děti z nudy hrát, riziko pádu do ohniště v mikrospánku atp. Zvláště u mladších dětí a nezkušených táborníků jsou na místě časté kontroly vedoucích, které lze s výhodou provádět i herní formou. Konkrétní formu hlídek (jednotlivců, dvojic, instruktorů či dospělých) je nutno stanovit individuálně s ohledem na místo tábora a jeho okolí, věk a zkušenost účastníků atp. Dle místa a charakteru tábora, zkušenosti a věku dětí je na místě uvažovat i o hlídkách instruktorů a vedoucích, zejména v době od 23:00 do 4:00 hod.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail