Bezpečnost práce s dětmi při zvláštních činnostech a zahraniční akce pro kolektivy dětí a mládeže

Zvláštní činnosti jsou ty, které např. nebývají běžnou náplní aktivit kolektivů dětí a mládeže. Při takových činnostech hrozí zpravidla zvýšené riziko ohrožení, úrazu a vzniku škody. Jak napomoci eliminaci těchto rizik se dočtete v tomto Tématu týdne.

11) Zahraniční akce

11) Zahraniční akce

Rozhodnout se pro zahraniční akci je třeba velmi brzy, doporučuji více než rok předem.

  • Nejprve si uděláme přehled na trhu rekreace, poptávku po cenách a nabídkách.
  • Rok předem dáme vědět potenciálním účastníkům zhruba směr, cíl a orientační cenu, motivujeme je k zájmu a rodiče k šetření peněz.
  • Osm měsíců předem bychom měli mít předběžné přihlášky, nejlépe se zálohou.
  • Půl roku předem bychom měli mít definitivně uzavřenou smlouvu s cestovkou či dopravcem, přesnou trasu, přesné podmínky.
  • Čtyři měsíce předem bychom měli mít závazné přihlášky a poplatky, aby zbyl čas na případnou nabídku přebytečných, neobsazených míst.
  • Dva měsíce předem rozešleme podrobné informace, prospekty, seznamy vybavení atp., uzavřeme pojistky, zkompletujeme fotokopie dokumentace a pasů.

Pokud si zahraniční akci nezajišťujete sami, tak je třeba pečlivě volit cestovní kancelář či dopravce (ověřit si, zda má licenci a zda je pojištěn proti bankrotu), udělat si včas - rok předem - poptávku na zjištění nejvýhodnějších podmínek, uzavřít písemnou smlouvu se smluvní pokutou v případě odstoupení od smlouvy, závad a nedostatků, neplatit vše předem, nejlépe cca 50 - 80 % ceny, zbytek po zájezdu.

Doporučuji vždy oznámit akci českému konzulátu (konzulátům) v příslušné zemi, napsat adresu ubytování, příp. trasu cesty a pravděpodobná místa pro kontakt, zavolat či zajít na konzuláty cílových i tranzitních zemí, vyptat se na situaci (celní a pasové požadavky, finanční minimum, nutnost víz, zdravotní a bezpečnostní zajištění /nutnost či doporučení očkování/, pitná voda, důležité tísňové telefony /policie, hasiči, záchranka/, další rady a informace). Je důležité vědět, že při zahraniční akci se na nás vztahují české zákony (stanovuje například § 18 Trestního zákona pro trestné činy spáchané v zahraničí) i zákony dané země a obdobně předpisy pro zotavovací akce dětí a dorostu a hygienické směrnice české i dané země.

"Skupina mých kamarádů se vydala na Ukrajinu. Hned po příjezdu na nádraží byli zatčeni místní policií, neboť na opasku měli zavěšené lovecké nože. Na Ukrajině je takový nůž podle zákona útočnou zbraní a nesmí se nosit. Polovina z účastníků tak strávila více než týden ve vazbě a peníze, co měli na útratu, zaplatili jako pokutu a úplatky před odjezdem zpět domů."

Zajistit pro všechny účastníky zdravotní a úrazové pojištění, nespoléhat se v tomto na rodiče, poplatek za pojistky zahrnout do ceny zájezdu. Od pojistek a všech významných dokumentů pořídit dvě fotokopie, jednu ponechat doma a druhou vzít s sebou uloženou v jiném zavazadle u někoho jiného než originály (pro případ ztráty či krádeže).

Vybrat od všech účastníků barevnou fotografii pasového formátu a fotokopii pasu - strany s fotografií, jménem a popisem. V případě ztráty pasu na tyto kopie nechá většina celnic projet, případně na jejich základě vystaví český konzulát na počkání náhradní doklad.

Od všech účastníků mladších 15 let jedoucích bez rodičů vybrat souhlas rodičů s jejich vycestováním (ověřený u notáře či na obvodním úřadě) - některé státy to vyžadují (některé dokonce v jejich úředním jazyce) - z důvodu rozmáhajícího se obchodu s dětmi („Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí opatření k potírání nezákonného přemísťování dětí do zahraničí a jejich nenavracení zpět“ - zákon č. 104/1991 Sb. - Úmluva o právech dítěte). Úřední ověření souhlasů rodičů je výhodné v takovém případě dělat hromadně, dohodnout se s rodiči a matrikou, sejít se tam v konkrétní den a hodinu, neboť ověření listin pro účely občanského sdružení (vzít s sebou stanovy atp.), dělá úřad (nikoli notář) zdarma.

Zajistit kontaktní adresu a telefon v ČR, kam budete předávat vzkazy (např. komplikace na cestě) a kde si budete vzkazy přebírat (např. problémy v rodině některého účastníka).

Pro účastníky vyrobit cedulky s textem v jazycích cílových zemí - např.:

„Nemluvím anglicky, jsem turista z České republiky, na zájezdu s /název, adresa a telefon pořádající organizace a zajišťující cestovní kanceláře/, zde jsem ubytován /adresa, telefon/ prosím, odveďte mne na uvedenou adresu nebo na policii, podejte zprávu na /adresa a telefon/. Spojení na Český konzulát je /adresa, telefon/, pojištěn jsem u pojišťovny /název, adresa, telefon/,.... atd.,”.

Zajistit, aby tyto kartičky nosily děti s sebou (do pouzdra na šňůrce na krku atp.). Dbát zvýšené opatrnosti při přesunech (vedoucí vepředu a vzadu, ev. označen „anténkou s vlaječkou“, ev. děti se stejnými kšiltovkami atp.). Vždy zdůraznit, kdy a kde přesně je sraz (vždy zkontrolovat, že pokyny slyšeli všichni účastníci!), zdůraznit vždy předem, kam jít, když se někdo ztratí (výrazný orientační bod) atp. Je nutno pamatovat na to, že ztracení či zabloudění v zahraničí je vždy mnohem nebezpečnější a rizikovější! Výhodné je dát dětem i kartičky s několika desítkami nejpoužívanějších frází v jazyce dané země.

Zajistit dostatečný dozor - obdobně jako u putovních táborů, ale počítat s rezervou dospělých vedoucích navíc, zajistit vedoucí - průvodce s dobrou znalostí jazyků.

Na počátku akce vybrat od všech účastníků prohlášení o bezinfekčnosti a proškolit všechny účastníky v zásadách a pravidlech, jež je třeba dodržovat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (soupis bodů si je nutno předem připravit), provést o tom zápis.

Doporučuji napsat a nakopírovat dostatečný počet seznamů účastníků zájezdu (jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo pasu) ověřených razítkem pořádající organizace. Velmi to zjednodušuje a urychluje odbavení na některých celnicích.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail