Bezpečnost práce s dětmi při zvláštních činnostech a zahraniční akce pro kolektivy dětí a mládeže

Zvláštní činnosti jsou ty, které např. nebývají běžnou náplní aktivit kolektivů dětí a mládeže. Při takových činnostech hrozí zpravidla zvýšené riziko ohrožení, úrazu a vzniku škody. Jak napomoci eliminaci těchto rizik se dočtete v tomto Tématu týdne.

2) Systematická sportovní činnost

2) Systematická sportovní činnost

Pro systematickou a dlouhodobou tělovýchovnou činnost (sportovní oddíly, kluby, atp.) musí mít vedoucí trenérskou kvalifikaci v oblasti činnosti takového kolektivu a děti musí být pro tuto činnost zdravotně způsobilé, tj. musí mít k této činnosti písemný souhlas dětského lékaře. Při větších akcích je třeba vždy zajistit přítomnost kvalifikovaného zdravotníka s vybavenou zdravotní brašnou, dostatečný počet rozhodčích, respektive organizátorů - nejméně jednoho ke každé disciplíně (kde je třeba dávat záchranu, tak více), dostatečný odstup diváků od hřiště (zajistit organizátory), zvláště dostatečný prostor pro všechny vrhy a hody, čistotu a bezpečnost běžecké dráhy a doskočiště. Při nácviku vrhů a hodů je nutno zacházet s nářadím na pokyn, zajistit volnou plochu v oblasti předpokládaného dopadu, včetně dostatečné rezervy, a zabezpečit tento prostor i před vstupem dalších osob. Cvičení na nářadí je možné pouze s pedagogickou (zaměření na TV) či trenérskou kvalifikací, sportovní nářadí a vybavení musí být před použitím zkontrolováno odpovědným vedoucím.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail