Bezpečnost práce na řemeslných soutěžích učňovské mládeže

Ke zvyšování teoretických znalostí a upevňování správných a bezpečných pracovních návyků a postupů budoucích zaměstnanců a řemeslníků v oblasti BOZP pravidelně přispívá i Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj (dále jen "OIP") každoročním delegováním inspektora v rámci odborné garance na učňovské řemeslné soutěže.

Dlouhodobá praxe ukazuje, že správně vedená výchova a vzdělávání mladých pracovníků v oblasti BOZP má nezpochybnitelný význam v prevenci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. V oboru stavebnictví se v místě působnosti tohoto OIP konají dvě takovéto pravidelné akce. Jednak krajské postupové kolo – letos již 20. ročníku – soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO (tj. Soutěž učňů stavebních oborů), vždy na jaře během výstavy Stavba a zahrady v Hradci Králové, a dále pak podzimní učňovská soutěž Řemeslo/Skill ve Vysokém Mýtě, s účastí soutěžících nejen z Pardubického kraje a jiných koutů České republiky, ale i ze zahraničí.

Soutěží se například v těchto profesích: zedník, instalatér, obkladač, montér suchých staveb nebo truhlář. I když se nejedná o skutečnou stavbu, soutěž svým pojetím a provedením skutečné pracoviště simuluje. Studenti stavebních profesí v soutěži prokazují nejen potřebné teoretické znalosti, ale hlavně úroveň odborných dovedností a v té souvislosti i znalost a dodržování bezpečných pracovních a technologických postupů.

Členem odborné poroty na těchto soutěžích je i inspektor OIP, který sleduje činnost soutěžících a hodnotí dodržování pravidel a zásad BOZP při řemeslných pracích. Kromě jiného se posuzuje například používání osobních ochranných pracovních prostředků, pracovního oděvu a obuvi, způsob používání ručního elektrického nářadí a jiných pracovních pomůcek a nástrojů, ale i pořádek na pracovišti. Za porušování právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a za zjištěné nedostatky má pověřený porotce právo odečítat soutěžícím body z celkového hodnocení.

Přestože mladí soutěžící mají málo pracovních zkušeností a nemají hlubší povědomí o možných rizicích vznikajících na pracovištích nebo staveništích při práci, ani vžité znalosti právních předpisů v této oblasti a dostatečné vlastní zkušenosti z oblasti BOZP, je povzbudivé vidět, jak jsou pro ně znalosti z oblasti BOZP a praktické dovednosti tyto znalosti v praxi uplatňovat vítaným příkladem. Nejvíce pak akceptují rady pro zajišťování BOZP v praxi udělované inspektorem OIP, které jim tento předává v přímé komunikaci s nimi. Určitě je dobré využívat této formy spolupráce, zejména seznamování mladých pracovníků s příklady správné praxe v této oblasti.

Předáváním znalostí a dovedností v oblasti BOZP pomocí soutěží se zvyšuje informovanost mladé generace o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která je věcí veřejného zájmu, jak pro společnost, tak i pro jednotlivé pracovníky. Touto cestou se neformálním způsobem podporuje její aktivní přístup k prevenci rizik v oblasti BOZP a k předcházení vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Kvalita budoucího pracovního života současné mládeže bude podmíněna i dobrou orientací v dané oblasti. Je žádoucí, aby se bezpečnost a ochrana zdraví při práci stala nejen nedílnou součástí jak jejího celoživotního vzdělávání, tak i každodenním přirozeným pracovním návykem.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail