Bezpečnost a ochrana zdraví v dodavatelských řetězcích

Zdroj: 
Podniky zadávají v rostoucí míře své činnosti a procesy externím dodavatelům. Ale jaké důsledky má rostoucí význam dodavatelských řetězců pro pracovní podmínky? Nová zpráva Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) osvětluje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci těchto složitých sítí dodavatelů a poskytovatelů služeb.

Zpráva Podpora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celém dodavatelském řetězci (Promoting occupational safety and health through the supply chain) analyzuje stávající literaturu na toto téma, jakož i vládní politiky a případové studie a jejím záměrem je poskytnout přehled o tom, jak lze BOZP řídit a prosazovat v celém dodavatelském řetězci a jaké pobídky a nástroje mohou společnosti využívat za účelem podpory správných postupů v oblasti BOZP mezi svými dodavateli a smluvními partnery.

Podpora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celém dodavatelském řetězci je dobrým příkladem toho, jak lze chránit pracovníky, když organizace spolupracují – to je předmětem aktuální kampaně agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště.

Jak uvádí ředitelka agentury EU-OSHA Christa Sedlatscheková, „naše kampaň Partnerství při prevenci rizik vychází z myšlenky, že BOZP nespadá pouze do působnosti několika lidí na pracovišti, ale že nejbezpečnější pracovní podmínky vytváříme tehdy, pokud přiložíme ruku k dílu všichni. Nic neilustruje tento fakt lépe než podniky spolupracující v dodavatelských řetězcích s cílem pomoci zachovat bezpečnost pracovníků“.

Zpráva ukazuje, že při spolupráci s jejich dodavatelskými řetězci na zlepšení BOZP působí na společnosti mnoho různých tlaků: stejně jako tržní podnikatelské aspekty a programy udržitelnosti a sociální odpovědnosti podniků existují i vnější tlaky, například zákonné požadavky a obavy zúčastněných subjektů, spotřebitelských skupin a dalších nátlakových skupin. Ačkoli existují značné rozdíly mezi odvětvími a mezi různě velkými společnostmi, zpráva ukazuje, že k úspěšným pokusům ovlivňovat podniky při prosazování BOZP v jejich celých dodavatelských řetězcích často patří kombinace regulačních a tržních opatření a iniciativ.

Společnosti, které se snaží, aby jejich dodavatelé dodržovali vysoké standardy BOZP, musí být zapojeny do mnoha různých fází smluvního procesu, od výběru bezpečných smluvních partnerů v předsmluvní fázi až po dohled nad prací během jejího provádění a kontrolu výsledků smluvních partnerů v oblasti BOZP při ukončení smlouvy. Zpráva ukazuje, že nejúspěšnější iniciativy uplatňují kombinaci přístupů s jasným přínosem pro chování odpovědné z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska sociálního.

Zpráva zdůrazňuje především důležitost systémů bezpečnostní certifikace jako způsob propagace BOZP v dodavatelském řetězci: vnitrostátní správní orgány různých vnitrostátních systémů v současné době zkoumají, jak by mohly přijmout společný, celounijní přístup, který by pomohl při práci s mimoevropskými smluvními partnery.

Kromě strategií zadávání zakázek a systémů bezpečnostní certifikace se zpráva také věnuje dalším přístupům, které lze uplatňovat pro omezení pracovních úrazů a nemocnosti v dodavatelském řetězci a které by mohly být v Evropě využívány ve větší míře. Tyto přístupy se zaměřují na takové otázky, jako je vyjasnění smluvních závazků, zlepšení komunikace, spolupráce a školení a zavádění společných kontrolních postupů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail