Bezpečnost a ochrana zdraví při práci hrou

Zdroj: 

Každoročně 28. dubna, kdy se slaví den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vzpomínáme na oběti smrtelných pracovních úrazů. Zároveň na pracovištích různých organizací i mimo ně probíhají akce zaměřené na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví. U této příležitosti BOZPinfo vyhlašuje soutěž s názvem BOZP hrou. Pravidla soutěže najdete na konci článku.

Nejen u příležitosti světového dne bezpečnosti práce se ve firmách, zvláště těch početnějších, pořádají aktivity jako nácvik hasebního zásahu, nácvik záchrany života v praxi, školení 1. pomoci, dny bezpečnosti a dny zdraví, kde se propaguje zdravý životní styl a zdravá výživa například formou přednášek. Zaměstnanci si mohou nechat zdarma změřit krevní tlak, hladinu cholesterolu apod. nebo si jdou společně zasportovat.

Nedávno do naší redakce přišel dotaz jisté personalistky, co dělat, když se zaměstnanci odmítají zúčastňovat školení BOZP. Odpověděli jsme jí, že by je mohla upozornit na možnost výpovědi danou zaměstnavatelem podle § 52 zákoníku práce, nebo by je ve firmě mohli k účasti na školení nějakou zajímavou formou motivovat. K našemu zklamání tazatelka odpověděla, že za § 52 velmi děkuje.

K uvedené situaci by pravděpodobně nedošlo v organizaci, kde Petr Kaňka z firmy Kashioka Solutions realizuje školení interaktivní formou. Říká, že tím motivuje zaměstnance, aby používali znalosti sami od sebe a ne na základě vynucení a kontroly. Tato školení jsou zaměstnanci dobře přijímána. Zvláště nás zaujalo loto (na úvodním obrázku). Zaměstnanci dostanou 3 desky s uměle osazenými zdroji energií a rizik – mechanická rizika, elektrické spotřebiče, jističe, deon, plyny, žíraviny, stlačený vzduch atd. a k tomu různé typy LOTO zařízení, které mají správně aplikovat a označit. Řada chytáků zmate i nejzkušenější.

Další z aktivit této firmy je Přechod přes nebezpečné území. Hra je zaměřená na vznik kultury BOZP, laskavost, ochotu a řídící schopnost. Zaměstnanci pomáhají kolegům s vybavením osobními ochrannými pracovními prostředky, učí se, jaké OOPP zvolit pro konkrétní zónu, značky a symboly v souvislosti s OOPP. Hardcore Team Safety Pexesso podporuje týmovou spolupráci a komunikaci. Pracovníci se naučí méně známé (ale používané) bezpečnostní značky, připomenou si nejčastěji porušovaná pravidla BOZP.

Zajímavé aktivity pořádá také Ivana Slováčková ze společnosti Kirschstein & Partner. V pracovním kolektivu si můžete zahrát karty (viz obrázek níže) a upevnit si tím znalosti v oblasti BOZP. Je možné je využít na zpestření školení, zjištění informací nebo jako soutěžní disciplínu například během dne bezpečnosti. „Karty je možné využívat ve dvojicích nebo ve skupince tří, maximálně čtyř hráčů. Každá karta obsahuje otázku z dané problematiky – zatím máme k dispozici karty na téma ergonomie, požární ochrana a definice z BOZP. Na kartě je uvedena i správná odpověď,“ vysvětluje Ivana Slováčková.

Pokud i Vy pořádáte nějaké zajímavé aktivity pro zaměstnance na téma BOZP, pak právě Vám je určena naše soutěž BOZP hrou. Můžete se zúčastnit tím, že nám pošlete zajímavou ukázku podpory BOZP na svém pracovišti, ať už je to den bezpečnosti, den zdraví, netypické školení BOZP, nácvik hasebního zásahu apod. Může to být fotografie s krátkým komentářem nebo pouhý popis aktivit (bez fotografie).

Každý půlrok se bude losovat o účast na jednodenní vzdělávací akci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce dle vlastního výběru zdarma. Dva vylosovaní účastníci obdrží balíček propagačních předmětů.

Redakce si vyhrazuje právo upravit příspěvek po jazykové stránce. Jméno autora příspěvku bude na webu zveřejněno, pokud si vyloženě nebude přát opak. Vaše příspěvky posílejte na e-mail: bozpinfo@vubp-praha.cz.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail