Bezpečnost místnosti, kde si hrají děti

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V rámci krajem zřizované příspěvkové organizace vznikne na její půdě místnost pro děti předškolního věku, ve které si děti budou moci hrát a ve které se čas od času budou konat různé dílny pro tyto děti. Existují nějaké právní předpisy, které stanovují, jak takovou místnost vybavit, a jaká pravidla provozu dodržovat, aby nedošlo k porušení hygienických norem a bezpečnosti při práci s dětmi?

Odpověď na Vaše dotazy dává vyhláška č. 410/2005 Sb.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a školských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení , zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc  (dále jen „zařízení pro výchovu a vzdělávání"). Tato vyhláška se vztahuje i na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně (dále jen „provozovny pro výchovu a vzdělávání").

Tato vyhláška obsahuje  ustanovení pojednávající o prostorových podmínkách, ubytování, vybavení nábytkem a rozesazení žáků, osvětlení, mikroklimatických podmínkách, zásobování vodou, provozních podmínkách, úklidu a výměně lůžkovin a školní jídelně.

Jinak ještě doporučuji se seznámit s dílem 2 hlavy II zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nazvaným Podmínky pro výchovu, vzdělávání a zotavení dětí a mladistvých, podmínky vnitřního prostředí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro hry dětí, kde asi pro Vás budou důležité požadavky na vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail