Bezpečnost hrou aneb jak změnit pohled na bezpečnost a více zapojit zaměstnance

Bezpečnost je spojována se školením, dodržováním předpisů a s povinnostmi a většinou nepatří mezi oblíbená témata. Když chceme zvýšit povědomí o bezpečnosti a změnit přístup k této oblasti, musíme volit jinou taktiku. Jedním ze způsobů jak to udělat, je využít prvky her, soutěží a emocí.

Bezpečnost je často spojována s kontrolou, povinnostmi, školením, nudou a určitým omezováním. A i když v podniku visí plakáty s hesly „Bezpečnost na 1. místě,“ nebývá tím nejpopulárnějším tématem.

Jak alespoň částečně změnit přístup k bezpečnosti? Jak zlepšit její vnímání? Jak zvýšit znalosti z této oblasti? Jak zapojit emoce?

Můžeme využít způsob, jakým se my lidé učíme a jak si pamatujeme. Tomuto tématu se jako jeden z prvních věnoval Edgar Dale. Jeho patrně nejznámějším dílem je diagram Cone Of Experience (někdy se také uvádí pod názvem Cone Of Learning, v české literatuře "kužel zkušenosti" nebo "kužel učení" (Dale 1969). O významu jeho objevu nemůžeme pochybovat ani dnes - vždyť při výběru vyučovacích prostředků a aktivit nám může posloužit stejně dobře jako v době svého vzniku.

Kužel zkušeností ukazuje, jak hodně jsme schopni si zapamatovat a naučit se při použití dané metody učení.

Vyplývá z něj, že si obecně pamatujeme:

  • 10 % toho, co si čteme,
  • 20 % toho, co slyšíme,
  • 30 % toho, co vidíme,
  • 50 % toho co vidíme, i slyšíme,
  • 70 % z toho, o čem hovoříme a píšeme,
  • 90 % z toho, co sami děláme.

Lidé se nejvíce naučí, když si věci mohou vyzkoušet, učí se lépe, když vědí proč a také, když se u toho nenudí. Mnohem více si zapamatují, pokud jsou do procesu vtaženi, učí se zábavnou formou a mohou uplatnit i své nápady, zkušenosti a invenci. Pokud navíc do procesu učení zapojíme emoce a také soutěživost, můžeme dosáhnout výborné výsledky.

Tyto poznatky jsou využity v našich programech s názvem „Bezpečnost hrou“. Jedná se metody a přístupy, které je možné využít částečně při školeních bezpečnosti, ale zejména při organizaci Dnů bezpečnosti nebo dlouhodobých Her bezpečnosti (Olympiád bezpečnosti).

Pokaždé jde o projekt, který je „šitý na míru“ pro daného klienta. Je nutné vzít v úvahu pracovní prostředí, organizaci práce, úroveň BOZP, typ výroby apod. Je to náročné na přípravu, organizaci, zapojení vedení a zejména to klade vysoké nároky na oddělení BOZP/HSE.

Hry bezpečnosti

Jedním z velmi úspěšných projektů byla Olympiáda bezpečnosti ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc. Tato firma zvítězila v soutěži Safety Culture Award a jako vítěz získala od společnosti Kirschstein & Partner uspořádání Olympiády bezpečnosti.

Během léta začaly přípravy a diskuse o tom, jakou formu zvolit, aby přinesla ještě lepší pohled na bezpečnost a zároveň, aby se zaměstnanci naučili něčemu novému. Olympiáda bezpečnosti trvala od října 2014 až do dubna 2015 - tedy po dobu téměř šesti měsíců, a měla několik samostatných kol. Po celou dobu jsme velmi úzce spolupracovali s oddělením HSE, které bylo hlavním koordinátorem a motorem soutěže v podniku. Bez jejich vysokého nasazení by nebylo možné Olympiádu uspořádat.

Oficiální zahájení proběhlo v říjnu 2014 na celofiremním setkání. Následně byli trenérem společnosti Kirschstein & Partner proškoleni všichni vedoucí týmů, aby měli dostatečné znalosti z oblasti lidského chování, vytváření bezpečné rutiny a formulace pravidel chování.

První kolo patřilo k těm nejnáročnějším - jak pro řešitele, tak zejména pro rozhodčí. Všechny týmy obdržely popis nehody a měly za úkol zjistit všechny kořenové příčiny a navrhnout opatření, která v budoucnosti zamezí opakování takovéto nebo podobné nehody. Ukázalo se, že některé týmy dokázaly velmi přesně identifikovat kořenové, na první pohled neviditelné, příčiny a podařilo se jim stanovit velmi dobrá nápravná opatření zejména v oblasti správného chování na pracovištích.

Tématem dalšího kola bylo poskytnutí první pomoci a zdravověda - zde se velmi dobrým, až nečekaným způsobem projevila znalost a dovednost řadových pracovníků v oblasti poskytnutí první pomoci, a tito zaměstnanci jsou budoucí dobrou zásobárnou talentů pro doplňování stávajících týmů zdravotníků první pomoci.

Prosincové kolo bylo zaměřeno na to, jak se chováme zejména mimo pracoviště - v rodinách, mezi přáteli a při sportovních nebo kutilských aktivitách, a zda myslíme na svou bezpečnost. Soutěžící museli nebezpečné chování identifikovat a zároveň popsat, jak se v dané situaci chovat bezpečně, aby se nic nestalo.

Poslední kolo se neslo v duchu hesla: „Učíme se hrou“. Jeho součástí byly soutěže s tématikou bezpečnosti - pexeso s bezpečnostními značkami, bezpečnostní křížovky nebo hrací karty zaměřené na ergonomii a poskytování první pomoci a mezi sebou se utkali reprezentanti jednotlivých týmů.

Soutěže se zúčastnilo 24 týmů z výroby a 14 týmů z administrativy. V každém kole se hodnotili a ocenili nejlepší a v dubnu proběhlo závěrečné vyhodnocení. Slavnostního ceremoniálu a předávání cen, které se uskutečnilo 9. dubna 2015, se zúčastnil James Bryson - prezident Honeywell Aerospace pro EMEAI.

Vítězem soutěže z oddělení výroby se stal tým pracovníků Chemických linek a mezi odděleními administrativy zvítězil kombinovaný tým Správního oddělení.

Uspořádání všech soutěžních kol nebylo jednoduché a prověřilo zdatnost oddělení HSE. To si zaslouží poděkování, protože odvedlo velký kus práce navíc. Pracovníci HSE oddělení se podíleli na přípravě jednotlivých disciplín, organizování soutěží, hodnocení a mimo to plnili své každodenní úkoly. Vyhodnocení některých kol bylo hodně složité a časově náročné.

Jak se na soutěž a její přínos dívá David Doležal - HSE manažer v Honeywell Aerospace Olomouc? „Tato soutěž v bezpečnosti byla netradiční možností zapojit všechny řadové pracovníky „nenásilnou“ formou do ochrany zdraví a bezpečnosti. Pro mne osobně to byla zábava a zároveň hrdost vidět pracovníky společnosti Honeywell, jak se snaží být těmi nejlepšími v jednotlivých bezpečnostních disciplínách. Bohužel, v naší zemi je bezpečnost a ochrana zdraví stále spojená s určitými předsudky, nepochopením a někdy i s negativním postojem - toto jsem však u našich pracovníků nepozoroval a myslím, že si to užívali stejně jako já a tým oddělení bezpečnosti.

Den bezpečnosti

Koncentruje aktivity zaměřené na bezpečnost do jednoho dne. Opět je zde důležitý prvek soutěživosti a zábavy. Den bezpečnosti může být více zaměřen na znalosti zaměstnanců a umožňuje větší variabilitu. Může také sloužit jako symbolické odstartování změn v této oblasti apod. Existuje mnoho způsobů, jak tuto akci zorganizovat. Může to být celý den nebo jen nějaká část, mohou soutěžit všichni zaměstnanci, týmy nebo jen zástupci týmů. Mohou to být soutěže, ale je možné je spojit i se zážitkovou formou výuky - například zdravovědy nebo požární ochrany. Variant je celá řada a jejich výběr záleží na požadavcích klienta.

Proto je potřebné již před započetím plánování stanovit cíle, které má Den bezpečnosti splnit, definovat omezení a limity, které je nutné dodržet a na jejich základě pak připravit program. I zde platí, že příprava takové akce je náročná zejména pro útvar BOZP/HSE. Na druhou stranu je možné organizaci Dne bezpečnosti pojmout jako aktivitu pro rozvoj týmové spolupráce v rámci celého podniku a zapojit i jiná oddělení a zlepšit vzájemnou spolupráci.

Tyto netradiční aktivity pro změnu postoje k bezpečnosti vyžadují vysoké nasazení všech zainteresovaných, vložená námaha je však investicí, která se vrátí.

Použitá literatura

[1] DALE, E.: Audio-Visual Methods in Teaching, 3rd ed., Holt, Rinehart & Winston, New York, 1969.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail