Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost

Elektrické spotřebiče pro domácnost mohou být, tak jako všechna ostatní elektrická zařízení, velice nebezpečné. K tomu, aby tato zařízení – spotřebiče ( jedná se o elektrické pračky, různé kávovary, grily, sporáky, vysavače a v neposlední řadě elektrická topná zařízení – infrazářiče, přímotopy, elektrokotle apod. ) byla bezpečná, je nutné při jejich volbě a užívání dbát několika zásad.

Elektrické  spotřebiče pro domácnost mohou být, tak jako všechna ostatní elektrická zařízení, velice nebezpečné.
K tomu, aby tato zařízení – spotřebiče ( jedná se o elektrické pračky, různé kávovary, grily, sporáky, vysavače a v neposlední řadě elektrická topná zařízení – infrazářiče, přímotopy, elektrokotle apod. ) byla bezpečná, je nutné při jejich volbě a užívání dbát několika zásad.

Volba spotřebiče:

Nový spotřebič:

 • Nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody  CE ( CONFORMITY EUROPE) - to znamená, že spotřebič splňuje požadavky všech předpisů, a to jak hygienických, tak technických, které se na něj vztahují. Zkušenosti však ukazují, že je-li na výrobku jen označení CE, není to vždy  postačující, proto je dobré ověřit, zda jsou na výrobku i značky některých akreditovaných zkušeben.
 • Elektrický spotřebič musí být označen:
  a) jmenovitým napětím, nebo jeho rozsahem,
  b) jmenovitým příkonem, nebo proudem,
  c) jménem, nebo obchodní značkou výrobce, nebo odpovědného prodejce,
  d) údajem o modelu, nebo typu.
  Označení může být uvedeno na spotřebiči, v průvodní dokumentaci, případně na obalu výrobku.
 • Elektrický spotřebič musí být vybaven návodem k použití. Návod a další texty musí být napsány v češtině (v úředním jazyku země ve které se spotřebič prodává).
 • Ke spotřebiči musí být dodán vyplněný záruční list spolu s pokladním dokladem.
  Obchodům, ve kterých je sice zboží levnější, ale jejich spotřebiče tyto požadavky nesplňují, je lépe se vyhnout.
 • Spotřebič musí být vhodný k připojení na stávající elektroinstalaci. Příkon spotřebiče musí být volen s ohledem na zatížitelnost obvodu ve kterém má pracovat.

Starý spotřebič již použitý:

Před použitím těchto spotřebičů je nezbytné se poradit s odbornou firmou a spotřebič nechat ověřit. Jsou spotřebiče, které se z bezpečnostních důvodů používat nesmí, stále však je možné je v některých domácnostech vidět. Jsou to například infrazářiče starého typu, kde byla přístupná topná spirála ( živá část ), nebo přenosné elektrické vrtačky třídy ochrany I ( celokovové připojené k ochrannému vodiči).

Ilustrační obrázekIlustrační obrázek 
Infrazářiče starého zakázaného typu

Umístnění spotřebiče:

Vlhko škodí kovovým součástem, výpary ředidel naleptávají umělé hmoty. Nadměrné teplo vadí zejména plastovým výrobkům. Chladničky nebo mrazničky provozované v blízkosti tepelného zdroje mají větší spotřebu energie a jejich chladící agregáty se rychleji opotřebí.

Provoz a údržba spotřebičů:

Spotřebiče musí být instalovány – používány dle požadavku výrobce.
Třífázový elektrický sporák nesmí být zapojen na jednu fázi. Musí být připojen vhodnou tepelně odolnou šňůrou. Elektrická pračka musí být připojena na samostatné jištění 16 A, přes proudový chránič s reziduálním vybavovacím proudem In  30 mA. Rovněž zásuvka v kuchyňské lince určená pro připojení domácích spotřebičů musí být chráněna  proudovým chráničem. Infrazářiče musí být instalovány v dostatečné vzdálenosti od hořlavých hmot, elektrotepelné spotřebiče se nesmí při provozu zakrývat- nelze na nich sušit prádlo.
Při odchodu z bytu, nebo objektu je nutné vypnout dálkově ovládané spotřebiče, které jsou jinak v pohotovostním stavu – hrozí přehřátí napájecích transformátorů a následně k vzniku požáru.
Prodlužovací přívody se zásuvkovou lištou nepoužívejte k trvalému připojení spotřebičů a jako náhradu za nedostatek zásuvek v pevné elektroinstalaci.
Běžné levné zásuvkové lišty jsou vyrobeny na menší zatížení ( 10 A ) s menší zkratovou odolností než je pevná instalace (16 A). Zásuvkové lišty, tím že obsahují více zásuvek, bývají často přetěžovány, bývají umístněny v nepřístupných místech např. za pracovním stolem, kde je k nim připojen počítač, tiskárna a ostatní kancelářské a jiné domácí spotřebiče, lišty nejsou pod stálým dohledem, mohou být různě znečištěné a zaprášené. Nevhodným použitím zásuvkových lišt a ostatních prodlužovacích přívodů tak snadno vzniká potenciální nebezpečí požáru.
Dalším potenciálním nebezpečím pro vznik požáru jsou i světelné zdroje osazené obyčejnými žárovkami. Objímky žárovek v běžných světelných zdrojích jsou dimenzovány na žárovky o výkonu 40, 60, nebo 100 a více wattů, při osazení takového svítidla žárovkou je nutné dodržet předepsané, nebo nižší zatížení. Překročením předepsaného zatížení objímek, vzniká nadměrné oteplení těchto objímek a jsou-li zhotoveny z bakelitu, dochází i k jeho zkřehnutí. Vlivem teplotního zatížení se zhoršuje pružnost středního kontaktu objímky, vzniká zhoršení přechodového odporu a následně nebezpečí vzniku požáru.Čištění spotřebičů je možné provádět jen při vypnutém stavu, zvláště při čištění vodou. Zařízení je možné zapnout až když je spolehlivě suché.
Elektrické spotřebiče je vhodné občas svěřit k prohlídce a případné opravě odborné firmě.
Elektrické spotřebiče nikdy sami neopravujte. Šňůrové přívody chraňte před nadměrným teplem, mechanickým poškozením. Orosí-li se spotřebiče při přenesení z chladna do tepla , nezapínejte je dokud nevyschnou.
Jestliže se elektrické spotřebiče nadměrně hřejí, silně jiskří, zapáchají po spálenině, okamžitě je odpojte od elektrické sítě a zajistěte odbornou opravu.

Domácí spotřebiče na pracovišti:

Zodpovědnost za provoz těchto spotřebičů – varné konvice , ledničky , vařiče, nese dle zákoníku práce provozovatel, zodpovědnost má i za případné spotřebiče donesené zaměstnanci. Tyto spotřebiče se při toleranci provozovatele automaticky stávají součástí elektrického zařízení pracoviště. Každý elektrický spotřebič na pracovišti musí mít svou evidenční kartu, musí být kontrolován a revidován. Výsledky revizí musí být doložitelné.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail