Bezpečné provozování nakládacích ramp

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ing. Olga Valášková ze Státního úřadu inspekce práce.

Jezdím s frigo návěsem pro nejmenovaný řetězec potravin. U některých prodejen jsou klasické hydraulické rampy, ale na některých jsou padací rampy do návěsu, žádné zábrany, ochrana. Zajímalo by mě, od jaké výšky rampy od země je nutná nějaká ochrana, zábrana. Spadnout z 1,5metrové rampy i s elektrickým paletovým vozíkem s tunovou paletou bych opravdu nerad. Údajně žádné zabezpečení být nemusí. Je to tak?

Požadavky na bezpečné provozování nakládacích ramp uvádí nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve svých přílohách.

Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m. Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti nebo na komunikaci s podlahou umístěnou výše než 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem. Rampa převyšující okolní plochu o více než 0,5 m, která slouží také pro pěší, musí být podél volného okraje vybavena vhodným ochranným zařízením proti pádu, například snímatelným ochranným zábradlím.

Autor článku: 

Komentáře

Projekce

09.03.2015 - 08:37 Vít Hofman
Jak tak sleduji okolní výstavbu nabývám pocitu, že projektanti staveb / architekti, o NV. č. 101/2005 Sb., ještě neslyšeli.

Re: Projekce

10.03.2015 - 10:59 Václav Syrový
Kdyby jenom projektanti. Ona když je ta stavba postavená, tak by se měla také zkolaudovat. A ona se zkolauduje i s těmi závadami. A to co je v té 101, tak bylo už podobně před tím ve vyhlášce 48/82 Sb., takže to platí cca 33 let. To je skoro dost.

Odpověď na dotaz je tak

10.03.2015 - 15:46 Jan Buček
Odpověď na dotaz je tak trochu mimo. Je třeba se podívat na čl. 6 přílohy N.V. 101/2005 Sb. Tam se o zábradlí nemluví. (Není to pevná rampa!) Jedná se o zařízení podle ČSN EN 1398 (26 9710) Vyrovnávací můstky - Bezpečnostní požadavky. U žádného takového zařízení jsem neviděl zábradlí. Ve smyslu N.V. 101/05 Sb. je nutno žlutým pruhem označit hranu pádu. Je to obdobné zařízení jako zvižné čelo u nákladního sutomobilu.

Re:

10.03.2015 - 19:44 Vít Hofman
Neznám konkrétní případ, ale dle popisu se domnívám, že v uvedeném případě se jedná o padací "most", resp. lávku a je tedy nutno postupovat dle čl. 3.3.5, přílohy k NV. č. 101/2005 Sb., cituji: "Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na schodištích a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost osob zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí osob, popřípadě pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m." Rozhodně si však myslím, že v uvedeném případě skutečně hrozí riziko pádu a následného úrazu osob a je tedy nezbytně vhodnými opatřeními bezpečnost zajistit. Označení žlutými pruhy mi nepřijde jako dostatečné opatření.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail