Bezpečná údržba se stává ústředním tématem Evropského týdne

Zdroj: 

Bezpečná údržba bude hlavním tématem letošního Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který začal v pondělí 25. října a během něhož se ve více než 30 zemích celé Evropy uskuteční stovky konferencí, výstav a školení organizovaných Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a jejími partnery.

V České republice proběhne 26. října v rámci Evropského týdne seminář s názvem Bezpečnost práce při údržbě – bezpečnost pracovníků, který pod hlavičkou EU-OSHA pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí a Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o základních otázkách bezpečné údržby na pracovištích v nejširším slova smyslu. Kromě poučení o správné údržbě technických zařízení, budov a dopravních prostředků se posluchači obeznámí s příslušnou legislativou o ochraně zdraví při práci a rovněž s praktickými zkušenostmi z provádění preventivních opatření na pracovišti.

Ředitel agentury EU-OSHA, Dr. Jukka Takala, uvedl, že vzhledem k tomu, že až 20 % úrazů na pracovištích souvisí s údržbou, je jasné, že bezpečná údržba je nepostradatelnou součástí kampaně Zdravé pracoviště. „Vědecké studie rovněž ukazují, že pracovníci údržby jsou náchylnější k nemocem z povolání a zdravotním obtížím souvisejícím s prací, jako je azbestóza, rakovina, poruchy sluchu a muskuloskeletální poruchy,“ řekl. „V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví všech pracovníků na všech pracovištích je nezbytné, abychom maximálně využili každé příležitosti ke zvyšování povědomí o významu bezpečné údržby v celé Evropě.“

Akce konané v rámci Evropského týdne poskytnou zúčastněným subjektům příslušné znalosti o tom, jak údržbu provádět správně – bezpečným a zdraví nepoškozujícím způsobem. Tím, že tyto akce propojí vlády, podniky i veřejnost, dojde k upevnění povědomí o důležitosti bezpečné údržby napříč odvětvími i přes hranice států.

Klíčový význam bude mít v tomto Evropském týdnu 30 nových oficiálních partnerů kampaně – celá řada různých společností a sdružení ze soukromého i veřejného sektoru, včetně několik předních evropských společností, které se rozhodly pro spolupráci s Agenturou a začaly prostřednictvím široké palety aktivit propagovat správnou praxi v oblasti bezpečné údržby.

„Při tak velké škále akcí konaných v celé Evropě se musí ke každému dostat sdělení o tom, že bezpečná údržba je pro Zdravé pracoviště klíčovým prvkem, počínaje dílnou a konče zasedací místností představenstva,“ uvedl Dr. Takala.

Více informací o Evropském týdnu a příslušných aktivitách získáte na internetové stránce kampaně Zdravé pracoviště na adrese: https://osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-campaigns.

Autor článku: 

Komentáře

Významný počin

02.11.2010 - 10:56 Mojmír Klas
Ve své prácim se věnuji převážně opatřením, která jsou určena pro bezpečnou údržbu budov a tak tuto informaci vítám. Řadu prací v rámci údržby nelze bezpečně provádět bez toho, aby stavba byla postavena tak, aby bezpečná údržba byla možná. Přesto se stále projekční kanceláře, ale i koordinátoři BOZO věnují bezpečné udržbě staveb pouze okrajově, nebo vůbec..

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail