Bezpečná montáž lešení

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Mám malý sklad s lešením a toto chci namontovat na stavbu. Na tuto práci (montáž lešení) si chci najmout firmu - lešenářskou partu pracující na živnostenský list. Co je z mé strany potřeba udělat, abych postupoval dle platných předpisů? Jaké doklady týkající se BOZP mám předat lidem, kteří budou stavět z mého materiálu lešení? Jsem jim povinen předávat přehled rizik? Návod na montáž? Chci v této oblasti začít s podnikáním a potřebuji získat nějaký ucelený postup s veškerými náležitostmi.

Pracovníci, kteří budou stavět lešení, musí

  • být zdravotně způsobilí pro práce ve výškách, viz vyhláška č. 79/2013 Sb.;
  • být vyškoleni v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., příloha část VII., odst. 7, zde je uveden i rozsah osvojených znalostí a dovedností;
  • mít k dispozici dokumentaci pro stavbu lešení v rozsahu, který umožní smontovat konkrétní konstrukci lešení v konkrétních podmínkách tak, aby byla funkčně a staticky bezpečná, viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha část VII., odst. 1, 2 a 3. Požadavky na odborně způsobilou osobu, která je v nařízení zmiňována, nejsou v současné době v právních předpisech specifikovány. Je možno využít pracovníka, který absolvoval školení u Českomoravské komory lešenářů a má o své způsobilosti platné osvědčení, ale může to být i jiný specialista v dané oblasti - odpovědnost této volby zůstává na zaměstnavateli. Dokumentací může být návod na montáž, pokud se jedná o jednodušší lešení, které je v návodu dostatečně přesně popsáno z hlediska rozměrů, založení lešení, rozmístění a namáhání kotev, rozmístění ztužidel, únosnosti podlah, maximální výšky, požadavků na zakrytí lešení apod. Pokud montované lešení svou náročností přesahuje informace uvedené v návodu na montáž, musí být dokumentace doplněna, případně zpracována zcela nově za použití potřebných technických podkladů. To je úkolem výše uvedené odborně způsobilé osoby.

Lešení musí být po svém dokončení předáno do užívání, viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha část VII., odst. 5. V této souvislosti je potřeba také informovat o pravidlech bezpečného používání lešení, ta záleží na typu lešení i konkrétních podmínkách, v nichž je smontováno.

Na lešení je dále potřeba v průběhu jeho používání provádět odborné prohlídky, viz nařízení vlády č.  362/2005 Sb., příloha část VII., odst. 6.

Rizika související přímo s montáží lešení mají být řešena v jeho dokumentaci. Je však třeba zohlednit i další rizika, která vyplývají z montáže lešení v konkrétním prostředí.

Z Vašeho dotazu nejsou jasné vztahy, které budete mít v souvislosti s Vaším podnikáním k montážní firmě, resp. jednotlivým pracovníkům montujícím lešení. Z nich budou vyplývat odpovědnosti k výše uvedeným povinnostem. Doporučuji řešit smluvně. Problematika montáže lešení, jeho pronájmu nebo zapůjčování, je z hlediska zajišťování bezpečnosti právně složitá a nelze asi nastavit nějaký vzor, který by vyhovoval všem možným variantám, které v praxi mohou nastat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail