Azbest v ovzduší a ochrana zdraví při práci

Se vzrůstajícím počtem rekonstrukcí a demolic se stává aktuálním riziko poškození zdraví z prachu s obsahem azbestu. Ten byl dříve hojně užíván, dnes je jeho použití zakázáno. V článku je uvedena legislativa, která upravuje správný postup při práci s azbestem.

Zacházení s odpadem s obsahem azbestu

Zacházení s odpadem s obsahem azbestu

Zacházení s odpadem s obsahem azbestu upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. V § 6 řadí azbest mezi nebezpečný odpad. V § 35 Odpady z azbestu je stanoveno:

„(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněné osoba, která nakládá s odpadem s obsahem azbestu, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.

(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.“
Zmíněným prováděcím předpisem je Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky. V § 7, odst. 1 je stanoveno:
„Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládky kategorie S – OO a S - NO při splnění následujících požadavků:

  1. budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a zvláštních předpisů,
  2. odpad přijímaný na skládky kat. S – OO do vyhrazených sektorů nesmí obsahovat jiné nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo odpad z azbestu zabalený v utěsněných obalech,
  3. plocha pro ukládání odpadu musí být denně před jejich hutněním překryta vhodným materiálem a pokud odpad není zabalený, musí být pravidelně zkrápěna,
  4. na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové nebo jiné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken azbestu,
  5. musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem obsahujících azbest po dobu provozu skládky.

O skládce musí být vedena dokumentace s plánkem umístění odpadu s azbestem (§ 7, odst.3).“

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail