Až 68 hodin práce týdně při nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Je to možné?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jaký je maximální měsíční počet odpracovaných hodin při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a vyrovnávacím obdobím 52 týdnů? Může mi zaměstnavatel nařídit až 68 pracovních hodin v týdnu, když máme v kolektivní smlouvě šestidenní pracovní týden?

Stanovená týdenní pracovní doba neodvisí od toho, zda pracujete v rovnoměrném nebo v nerovnoměrném rozvrhu, ale od toho, zda pracujete v jednosměnném, dvousměnném nebo třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu. V případě, že pracujete v jednosměnném pracovním režimu, pak je stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin týdně a v rámci vyrovnávacího období 52 týdnů byste měl odpracovat 2 080 hodin. V případě, že pracujete v dvousměnném pracovním režimu, pak je stanovená týdenní pracovní doba 38 ¾ hodin týdně a v rámci vyrovnávacího období 52 týdnů byste měl odpracovat 2 015 hodin. Pokud pracujete v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, pak stanovená týdenní pracovní doba činí 37 ½ hodin týdně a v rámci vyrovnávacího období 52 týdnů byste měl odpracovat celkem 1 950 hodin, tedy myšleno včetně svátků.

Jestli můžete odpracovat v jednom týdnu 68 hodin, nemohu bohužel bez znalosti harmonogramu říci. Při sestavování harmonogramu nezáleží tolik na počtu hodin v jednotlivých týdnech, ale na tom, zda je dodržen nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu. Zásadně platí, že každý týden (tedy v každém období sedmi po sobě jdoucích dnů) byste měl mít minimálně 35 hodin nepřetržitého odpočinku v týdnu. Ten je možno zkrátit na 24 hodin, ale v dalším týdnu musí být poskytnut nepřetržitý odpočinek v takovém rozsahu, aby jeho celková délka za období 2 týdnů činila minimálně 70 hodin.

Pokud se týká odpočinku mezi směnami, tak ten je třeba také dodržet. Zásadně platí, že délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Proto také má zaměstnavatel povinnost rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin. V zákonem (§ 90 odst. 2 zákoníku práce) taxativně vymezených případech může zaměstnavatel zkrátit odpočinek mezi směnami až na 8 hodin během 24 hodin, ale pouze za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.

To je třeba dodržet při sestavování každého harmonogramu každý týden. Jinak připomínám, že platí, že zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit v týdnu maximálně 8 hodin práce přesčas, další práci přesčas by s ním už musel dohodnout.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail