Klas Mojmír

07.01.2014
Zdroj:
V článku jsou uvedeny informace o instalaci dodávané výrobcem kotvících zařízení a instalační dokumentaci dle ČSN EN 795 Prostředky ochrany proti pádu – Kotvící zařízení.
15.10.2013
Zdroj:
K napsání tohoto příspěvku mě vede skutečnost, že mezi instalačními firmami i stavební veřejností se diskutuje o tom, zda je možné použít pro ukončení kotvícího vedení (ocelového lana) svorky s třmenovými šrouby. Toto formou bych rád vyvolal reakci k tomuto problému.
12.01.2012
Zdroj:
Věřím, že čtenáři těchto webových stránek mi prominou toto lidové rčení používané při málo přehledných situacích. Pro aktuální platné znění ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce to však platí beze zbytku.
05.10.2011
Zdroj:
V únoru letošního roku vydaná norma ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (dále jen norma) podrobně pamatuje na bezpečnost pří užívání, tedy bezpečnost provádění údržby. Většina udržovacích prací prováděných na střeše je spojena s rizikem pádu. Následky pádu mohou být i fatální. Nejvíce smrtelných úrazů ve stavebnictví vzniká právě v důsledku pádu z výšky nebo do hloubky.
09.05.2011
Zdroj:
V únoru letošního roku vydanou ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení lze bez nadsázky charakterizovat jako průlomovou pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, kteří budou na střeše provádět údržbu střechy i zařízení na ní umístěných. Tato norma významně určuje povinnosti projektanta i realizátora střechy v oblasti bezpečnosti práce při údržbě střechy a zařízení na ní umístěných.
13.12.2010
Zdroj:
V poslední době se stále častěji můžeme setkat se zásadními chybami v navrhování systémů určených k individuální ochraně před pádem, které mají sloužit při provádění udržovacích prací. Věnujme jim tedy pozornost v tomto Tématu týdne.
23.08.2010
Zdroj:
Každá stavba prochází etapou přípravy, realizace, užívání a svého konce. Doba užívání je u naprosté většiny staveb zdaleka nejdelším časovým obdobím. Přesto, bezpečnému provádění budoucích udržovacích prací se věnuje v době přípravy a realizace stavby, poměrně malá pozornost. Proto se situaci věnujeme v tomto Tématu týdne.
29.03.2010
Zdroj:
Obecné povědomí o povinnostech zpracovatele plánu BOZP a projektanta věnovat se ve fázi zpracování plánu BOZP a projektové dokumentace bezpečné údržbě a bezpečnému užívání objektů je stále poměrně malé. Proto se na tuto problematiku blíže podíváme v tomto Tématu týdne
11.05.2009
Provádění montážních a údržbových činností, například odklízení nadměrného množství sněhu na plochých i šikmých střechách, je vždy spojeno se značným rizikem pádu. Proto jsme se rozhodli této problematice věnovat celé Téma týdne.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail