Kápl Václav

07.08.2013
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
18.03.2013
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
06.02.2013
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
10.12.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
19.11.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
23.07.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
16.04.2012
Zdroj:
Koordinátoři BOZP na staveništi často nechápou svou úlohu správně a kladou na zhotovitele na stavbách požadavky, na které nemají právo. Pravomoci koordinátora a povinnosti zhotovitele uvádí na pravou míru Ing. Václav Kápl z OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu.
14.03.2012
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
20.07.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
30.05.2011
Zdroj:
Když 1.1.2007 začal platit zákon č. 309/2006 Sb., který ve své třetí části stanovil další povinnosti zadavatelům (investorům, objednatelům) staveb, jednalo se o výraznou novinku v našem právním řádu. Obsahem tohoto článku jsou poznatky z několikaletého fungování zákona.
30.03.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl.
19.01.2011
Zdroj:
Na dotaz odpověděl Ing. Václav Kápl, inspektor práce.
28.09.2009
Vydáním nových zákonů s platností od 1.1.2007 došlo v oblasti bezpečnosti práce k výrazné legislativní změně, která měla přinést snížení úrazovosti na stavbách. Po dvou letech však skutečný stav nenaplňuje tento předpoklad. Svojí měrou se na tom podílí i poměrně složitý text zákona, který umožňuje hledání různých výkladů a způsobů naplnění zákonných požadavků. Článek je pohledem na problematiku zpracování plánu BOZP na staveništi.
16.01.2008
Již více než rok platí zákon 309/2006 Sb., kterým do našeho právního řádu byly zapracovány požadavky evropské směrnice, která nově ukládá při stavbách povinnosti v oblasti bezpečnosti práce investorům (zadavatelům) staveb. O jaké povinnosti se jedná?
12.01.2006
V říjnu minulého roku nabylo účinnosti nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Podrobnější pohled na vyhlášku ukazuje, že se zásadně liší od předchozích předpisů upravujících danou oblast.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail