Hrubá Kateřina

21.06.2010
Zdroj:
Stavebnictví je stále odvětví s největší pracovní úrazovostí. Ani povinnost stanovit koordinátora BOZP na staveništi (dále koordinátor) vyplývající ze zákona 309/2006 Sb. tento stav příliš nezměnila. O svých plánech na zlepšení situace ve stavebnictví diskutovali přednášejí a účastníci 8. setkání profesního seskupení Společná vize: Bezpečnost na staveništi, které se konalo 27. května v Brně.
12.04.2010
Zdroj:
Právě v těchto dnech se blíží k závěru Matějská pouť na pražském Výstavišti, první jarní pouť v Evropě, která odstartuje sérii dalších akcí tohoto typu. V tomto tématu týdne se tedy zamysleme nad tím, zda-li jsou pouťové atrakce neboli prostředky lidové zábavy bezpečné, zda-li jsou kontrolovány a jak více zlepšit bezpečnost návštěvníků.
05.04.2010
Zdroj:
Program Bezpečný podnik, jehož garantem je Státní úřad inspekce práce (SÚIP), má za cíl zvýšit u organizací do programu přihlášených úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení.
21.12.2009
Zdroj:
Každoročně na BOZPinfo upozorňujeme, na co si dát pozor, abychom mohli prožít pohodové Vánoce a veselého Silvestra. Přestože zásady bezpečného chování každý zná, vzhledem ke zvýšenému počtu nehod právě v tomto období, je třeba si je znovu připomínat.
17.11.2009
Zdroj:
Prevence rizik. Hodnocení rizik v podniku. Vývoj právní úpravy BOZP. Pracovní doba. E-learning. Tato témata se diskutovala na semináři BOZP – přínos pro všechny aneb co všechno byste měli znát o úspěšném řízení bezpečnosti práce v podniku. Seminář se konal na závěr dvouleté Evropské kampaně Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. 6. listopadu 2009 v Praze.
09.11.2009
Zdroj:
Koordinátor BOZP na staveništi je stále pro mnoho lidí velkou neznámou. Vyplynulo to z praktických zkušeností přednášejících na semináři Činnost koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby, který se konal 8. 10. 2009 v Českých Budějovicích. Tato situace se však krůček po krůčku zlepšuje. Také zásluhou sdružení Společná vize: Bezpečnost práce na staveništi, které seminář pořádalo.
26.10.2009
Zdroj:
Dne 20. října 2009 se v Praze v Kaiserštejnském paláci tradičně předávaly ceny v programu Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví za účasti významných osobností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
31.08.2009
Zdroj:
V některých společnostech jsou podmínky českých a cizích zaměstnanců z hlediska pracovněprávních vztahů a BOZP srovnatelné a optimální. Stále však existují firmy, které cizince berou jako levnou pracovní sílu a záležitosti BOZP nechávají na agenturách, které je oficiálně zaměstnávají. V mnoha případech není možné prokázat, že mezi cizincem a organizací je nějaký pracovněprávní vztah. Napište nám i Vy své zkušenosti se zaměstnáváním zahraničních pracovníků.
27.07.2009
Další firmou, která se rozhodla představit uživatelům portálu BOZPinfo.cz, je ČKD PRAHA DIZ, a.s. (dodavatelsko inženýrský závod).
13.07.2009
Zdroj:
Při příležitosti 20. výročí uvedení v platnost Rámcové směrnice 89/391/EHS se konala 25. června v Praze mezinárodní konference Strategie a postupy snižování rizika při práci – hodnocení dopadu Rámcové směrnice 89/391/EHS. Na konferenci zazněly zajímavé názory na zavádění této směrnice v členských státech EU.
01.06.2009
Zdroj:
V tomto Tématu týdne Vám představíme společnost, pro kterou je prioritou bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. Se svým ergonomickým projektem Posviťme si na břemena zvítězila v roce 2007 v mezinárodní soutěži Správná praxe a získala i jiné ceny.
28.04.2009
Zdroj:
V Kongresovém centru v Praze 27.4.2009 den před Světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jehož oslavy připadají na 28. dubna, proběhla mezinárodní konference s názvem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě 21. století za účasti zástupců vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců členských států.
16.03.2009
Zdroj:
Ačkoliv by se mohlo zdát, že zimu už máme za sebou, lyžařská sezóna ještě zdaleka neskončila. O úrazech na sjezdovkách, které často vznikají vlivem selhání lidského činitele, nás hojně informují média. Jsou však bezpečná technická zařízení, která lyžaře přepravují?
13.01.2009
Zdroj:
V lednu 2009 vešla v účinnost novela zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Někteří cizinci dostanou možnost získat zelenou kartu. Režim povolení k zaměstnání vydávaného úřady práce zůstane vedle vydávání zelených karet zachován. Velká část cizinců však vstupuje do ČR za jiným účelem pobytu, než je zaměstnání.
31.12.2008
V průběhu roku 2008 se uskutečnila (kromě mnoha jiných) i mezinárodní soutěž představující novinky v oboru bezpečnosti práce. Zástupci jednotlivých států posílali za mimořádných bezpečnostních opatření porotě své příspěvky, které byly pečlivě vyhodnocovány a roztříděny podle oborů.
15.12.2008
Zdroj:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., vzhledem k velkému zájmu, již podruhé v tomto roce uspořádal setkání zástupců vrcholových orgánů státní správy, učitelů, metodických a řídících pracovníků, pracovníků veřejné správy, vzdělávacích institucí a odborníků z různých sfér k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a mládeže i v celém odvětví školství. Setkání se konalo 12.12.2008 v Parkhotelu Praha.
24.11.2008
Zdroj:
Zatímco v předchozích letech měl výskyt hepatitidy typu A klesající tendenci, letos byl zaznamenán rekordní počet nakažených touto chorobou. V souvislosti s tímto faktem se objevily dotazy na téma očkování zaměstnanců, kteří chodí do práce s rizikem nákazy různými nemocemi. Toto téma týdne jsme proto věnovali problému hepatitidy typu A a B a očkování zaměstnanců.
13.10.2008
Zdroj:
Péče o komíny je u nás stále podceňována, zvláště v domácnostech. Práci kominíků, tomu jaké používají nástroje, jak často by mělo docházet k čištění komínů, revizím, měření emisí, a jaké předpisy se k jejich práci vztahují, se věnuje tento článek.
18.08.2008
Zdroj:
Když se podíváme na dopravní tepny – řeku a silnici – z hlediska bezpečnostního, bez váhání si řekneme, že silniční doprava je v mnohém nebezpečnější. Málokdy vidíme, aby se na řece srazily dvě lodě, zatímco u aut je to zcela běžné. I na vodě však hrozí určitá rizika vyplývající ze zanedbání bezpečnostních opatření či pravidel říčního provozu.
14.07.2008
Zdroj:
Letní dětské tábory nabízejí mnohá dobrodružství. Například v podobě různých bojových her nebo činností, v nichž je třeba prokázat odvahu. Bohužel mnohdy přinášejí i dobrodružství nechtěná, která mohou mít smutný konec. O tom, jak se řeší bezpečnost na vybraných táborech, aniž by bylo nutné slevovat na pestrosti a dobrodružnosti, jsou následující řádky.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail