Hrubá Kateřina

27.07.2009
Další firmou, která se rozhodla představit uživatelům portálu BOZPinfo.cz, je ČKD PRAHA DIZ, a.s. (dodavatelsko inženýrský závod).
13.07.2009
Zdroj:
Při příležitosti 20. výročí uvedení v platnost Rámcové směrnice 89/391/EHS se konala 25. června v Praze mezinárodní konference Strategie a postupy snižování rizika při práci – hodnocení dopadu Rámcové směrnice 89/391/EHS. Na konferenci zazněly zajímavé názory na zavádění této směrnice v členských státech EU.
01.06.2009
Zdroj:
V tomto Tématu týdne Vám představíme společnost, pro kterou je prioritou bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. Se svým ergonomickým projektem Posviťme si na břemena zvítězila v roce 2007 v mezinárodní soutěži Správná praxe a získala i jiné ceny.
28.04.2009
Zdroj:
V Kongresovém centru v Praze 27.4.2009 den před Světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jehož oslavy připadají na 28. dubna, proběhla mezinárodní konference s názvem Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě 21. století za účasti zástupců vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců členských států.
16.03.2009
Zdroj:
Ačkoliv by se mohlo zdát, že zimu už máme za sebou, lyžařská sezóna ještě zdaleka neskončila. O úrazech na sjezdovkách, které často vznikají vlivem selhání lidského činitele, nás hojně informují média. Jsou však bezpečná technická zařízení, která lyžaře přepravují?
13.01.2009
Zdroj:
V lednu 2009 vešla v účinnost novela zákona o zaměstnanosti a zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Někteří cizinci dostanou možnost získat zelenou kartu. Režim povolení k zaměstnání vydávaného úřady práce zůstane vedle vydávání zelených karet zachován. Velká část cizinců však vstupuje do ČR za jiným účelem pobytu, než je zaměstnání.
31.12.2008
V průběhu roku 2008 se uskutečnila (kromě mnoha jiných) i mezinárodní soutěž představující novinky v oboru bezpečnosti práce. Zástupci jednotlivých států posílali za mimořádných bezpečnostních opatření porotě své příspěvky, které byly pečlivě vyhodnocovány a roztříděny podle oborů.
15.12.2008
Zdroj:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., vzhledem k velkému zájmu, již podruhé v tomto roce uspořádal setkání zástupců vrcholových orgánů státní správy, učitelů, metodických a řídících pracovníků, pracovníků veřejné správy, vzdělávacích institucí a odborníků z různých sfér k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a mládeže i v celém odvětví školství. Setkání se konalo 12.12.2008 v Parkhotelu Praha.
24.11.2008
Zdroj:
Zatímco v předchozích letech měl výskyt hepatitidy typu A klesající tendenci, letos byl zaznamenán rekordní počet nakažených touto chorobou. V souvislosti s tímto faktem se objevily dotazy na téma očkování zaměstnanců, kteří chodí do práce s rizikem nákazy různými nemocemi. Toto téma týdne jsme proto věnovali problému hepatitidy typu A a B a očkování zaměstnanců.
13.10.2008
Zdroj:
Péče o komíny je u nás stále podceňována, zvláště v domácnostech. Práci kominíků, tomu jaké používají nástroje, jak často by mělo docházet k čištění komínů, revizím, měření emisí, a jaké předpisy se k jejich práci vztahují, se věnuje tento článek.
18.08.2008
Zdroj:
Když se podíváme na dopravní tepny – řeku a silnici – z hlediska bezpečnostního, bez váhání si řekneme, že silniční doprava je v mnohém nebezpečnější. Málokdy vidíme, aby se na řece srazily dvě lodě, zatímco u aut je to zcela běžné. I na vodě však hrozí určitá rizika vyplývající ze zanedbání bezpečnostních opatření či pravidel říčního provozu.
14.07.2008
Zdroj:
Letní dětské tábory nabízejí mnohá dobrodružství. Například v podobě různých bojových her nebo činností, v nichž je třeba prokázat odvahu. Bohužel mnohdy přinášejí i dobrodružství nechtěná, která mohou mít smutný konec. O tom, jak se řeší bezpečnost na vybraných táborech, aniž by bylo nutné slevovat na pestrosti a dobrodružnosti, jsou následující řádky.
30.06.2008
Zdroj:
Od data účinnosti z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uplynul už téměř rok a půl. Podle § 14 tohoto zákona je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi (dále jen koordinátor), kde pracují zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.
16.06.2008
Zdroj:
V Praze na Novotného lávce probíhala 11. června 2008 konference na téma Prevence rizik, úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže. V rámci projektu Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů ji pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Zkrácenou verzi přednášek a hlavní postřehy najdete v tomto Tématu týdne.
13.11.2007
Zdroj:
V rámci kampaně Iniciativa za zdravé pracoviště probíhala 6.11.2007 v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR diskuze u kulatého stolu se zaměřením na problematiku muskuloskeletálních poruch v souvislosti se zdravým a bezpečným pracovištěm. Akci pořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
12.11.2007
Zdroj:
Tento článek vznikl na základě dne stráveného s inspekcí práce, především s inspektory z Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu. Pojednává o průběhu kontrol v oblasti BOZP a pracovněprávních vztahů v organizacích, právech a povinnostech inspektora, o kontrolních akcích v roce 2007 a připravovaných úkolech na rok 2008.
03.09.2007
Zdroj:
Zoologická zahrada je zvláště v tomto období jedno z nejatraktivnějších míst v Praze. Už několik let se zde lámou návštěvnické rekordy, někdy přijde až 15000 návštěvníků denně. Jaká je však ZOO z hlediska bezpečnosti a požární ochrany?
13.08.2007
Zdroj:
V roce 2001 probíhalo měření mikroklimatických parametrů v kabinách řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají. Měření prováděl tým odborníků ze Státního zdravotního ústavu, Ostravské univerzity, Centra hygieny práce a nemocí z povolání a dalších institucí. Výsledkem bylo zjištění, že tepelná zátěž řidičů v letním období ve většině případů překračuje přípustné hodnoty dané nařízením vlády 178/2001 Sb. Dnes s odstupem času v tomto Tématu týdne zjišťujeme, zdali se pracovní podmínky řidičů zlepšily. Posuďte sami.
02.07.2007
Zdroj:
Státní zámek Konopiště spravuje Národní památkový ústav. Zvláště v tomto období turistiky je velmi vyhledávanou památkou. Jak zde řeší BOZP a požární ochranu, i když to mnohdy není lehký úkol, se dozvíte v tomto článku.
25.06.2007
Zdroj:
Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., probíhaly dne 14.6.2007 první zkoušky z odborné způsobilosti podle z. č. 309/2006 Sb. Kromě informací o zkouškách v článku najdete i zajímavý rozhovor s Václavem Brabcem, předsedou zkušební komise a odborníkem na BOZP.

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail