Horehleďová Šárka

08.10.2007
Zdroj:
Příspěvek představuje přístup k zavedení integrovaného řízení základních aspektů bezpečnosti, ochrany životního prostředí a jakosti, který je založen na procesu komplexního řízení rizik. Tento proces vychází ze základní koncepce identifikace a hodnocení rizik bezpečnosti práce. Vzájemné porovnání rizik, tímto způsobem identifikovaných v rámci jednotlivých dílčích systémů řízení, by mohlo posloužit jako jednoduchý, ale praktický nástroj pro stanovení priorit v rozhodovacích procesech vedení zejména malých a středních firem.
23.10.2006
Zdroj:
V současné době je naprosto běžné vysílání zaměstnanců na pracovní cesty. S tím souvisí poměrně dost povinností, které musí dodržet jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. Článek se zabývá specifickou částí této problematiky, a to pravidly použití jízdního kola jako dopravního prostředku při pracovních cestách, která nejsou stanovena zákonnými předpisy a proto mohou být někdy opomíjena, zejména v souvislosti se zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail