Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2022

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2022 a dále jejich vývojem od roku 2013. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

8. Odvětví podniků, činnosti a úkon

8 Odvětví podniků, činnosti a úkon

V tabulce č. 8 je uvedeno 86 událostí, které vedly k 87 smrtelným pracovním úrazům, a znázorňuje odvětví podniků (zaměstnavatelů) kódem CZ-NACE (A.–S. a 1–95). Barevné odlišení je podle kapitoly č. 3. Dále znázorňuje činnosti, při nichž ke smrtelným událostem došlo. Číselný údaj (počet smrtelných pracovních úrazů) leží v průsečíku odvětví a činností.

Tabulka č. 8 Odvětví podniků a činnosti

Činnost

V tabulce č. 8 jsou znázorněny smrtelné pracovní úrazy podle činnosti a odvětví podniku. Lze tedy vysledovat určitý rozptyl, kdy činnosti neodpovídají přesně odvětvím, které podnik většinově vykonává. Znamená to, že odvětví podniku poskytuje informaci jen orientační. Přesnější je činnost, kterou zraněný vykonával při úrazu (odvětví činnosti). Největší počet případů (21) se stal při činnosti „doprava silniční a závodová“ (kód 61). Podílelo se na ní celkem 11 odvětví. Největší počet případů (11) v jednom odvětví se odehrál v odvětví Pozemní a potrubní doprava (tj. oddíl CZ-NACE H. 49), z toho 5 při činnosti „doprava silniční a závodová“. Počty událostí a počty smrtelných pracovních úrazů, které vznikly v důsledku těchto událostí, jsou uvedeny v tabulkách č. 8.1 a 8.3 v tabulkové části.

Úkon    

V rámci činnosti prováděl zraněný zaměstnanec úkon, kterým je podrobněji popsána situace v okamžiku úrazu. Počty případů jsou uvedeny v tabulkách č. 8.2 a 8.4.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail