Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2022

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2022 a dále jejich vývojem od roku 2013. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

7. Zaměstnání a věk zraněných

7 Zaměstnání a věk zraněných

V tabulce č. 7 je uveden počet případů rozdělený podle zaměstnání (CZ-ISCO), tj. druhu a úrovně kvalifikace zraněného zaměstnance. Počty případů při dopravních nehodách jsou uvedeny odděleně, odvětví jen orientačně. Graf č. 7.1 uvádí počty za posledních 10 let.

Tabulka č. 7 Zaměstnání zraněných u smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2022 (VÚBP)

CZ- NACE

zaměstnání CZ-ISCO

smrtelné PÚ − počty

celkem graf 7.1

z toho dop. nehod

 

zbývá

C. H.

Obsluha stacionárních strojů a zařízení, montéři

6

-

6

C. H.

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení

22

10

12

H.

  Pomocní pracovníci v dopravě a skladování

2

1

1

C. H.

Řemeslníci a opraváři, nespecifikováno

-

-

-

C. H.

Kovodělníci, strojírenští dělníci apod.

3

-

3

C.

Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu apod.

1

-

1

C.

  Pomocní pracovníci ve výrobě

5

-

5

C.

Pracovníci v oblasti řemesel uměleckých, tradičních a polygrafie

-

-

-

D.

Pracovníci v oboru elektrotechniky/elektroniky

2

-

2

F.

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektr.)

5

1

4

F. B.

  Figuranti, dělníci výkopových prací a ve výstavbě, v oblasti těžby

6

-

6

A.

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

9

1

8

A.

  Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

-

-

-

-

  Pomocní pracovníci poul. prodeje, poskytování služeb a přípravy jídla

-

-

-

E.

  Pracovníci s odpady a ostatní, uklízeči, pomocníci

2

-

2

.

  Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, nespecifikováno

-

-

-

.

Pracovníci ve službách a prodeji

5

-

5

.

Úředníci

1

-

1

.

Techničtí a odborní pracovníci

7

5

2

.

Specialisté

4

-

4

.

Zákonodárci a řídící pracovníci

1

1

-

-

neurčeno

6

1

5

 

celkem ČR

87

20

67

 

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení utrpěli nejvíce smrtelných pracovních úrazů v letech 2017–2022. V roce 2022 jich bylo 22, z toho 10 případů při dopravních nehodách (třída 83). Obsluha stacionárních strojů a zařízení, montéři neutrpěli při dopravní nehodě případ žádný z celkem vykázaných 6 případů (třídy 81 a 82).

Zákonodárci, specialisté, úředníci, pracovníci řídící, techničtí, odborní, ve službách a prodeji utrpěli z 18 případů 6 při dopravních nehodách (hlavní třídy 1–5).

Pomocní a nekvalifikovaní dělníci utrpěli z 15 případů 1 při dopravní nehodě (hlavní třída 9).

Řemeslníci a opraváři utrpěli nejvíce případů v letech 2013–2016, v roce 2022 jen 11, z toho 1 při dopravní nehodě (hlavní třída 7).

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství utrpěli z 9 případů jen 1 při dopravní nehodě (hlavní třída 6). 

Nejvíce zastoupená věková kategorie zraněných byla 51–55 let v letech 2020, 2018, 2017, 2015, 2012, 2010, 2006–2004. V posledních 10 letech zaznamenala nejvíce případů (162). Kategorie 56–60 let dominovala v letech 2022, 2016 a 2008 a kategorie 46–50 let v letech 2021, 2019 a 2013 (viz tabulky č. 10 a 12). Průměrný věk zraněných v roce 2022 byl 47 let (ženy 48) a medián 49 let (ženy 54). V grafu č. 7 jsou zobrazeny případy podle věku v roce 2022. Byly vynechány věkové kategorie do 20 a nad 65 let (3 případy).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail