Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2022

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2022 a dále jejich vývojem od roku 2013. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

4. Smrtelná pracovní úrazovost podle právní formy podniku v roce 2020

4 Smrtelná pracovní úrazovost podle právní formy podniku v roce 2022

Tato část analýzy se zabývá rozdělením smrtelných pracovních úrazů podle právních forem podniků, které se účastnily na vzniku těchto úrazů, zejména ty podniky, kde byl postižený zaměstnanec zaměstnán (viz tab. č. 4).

Tabulka č. 4 Právní forma podniků figurujících při smrtelných pracovních úrazech v ČR v roce 2022 (VÚBP)

kód

právní forma

počet

%

1

01

 Podnikající fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku

12

13,3

1

02

 Podnikající fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku

-

-

1

03

 Samostatně hospodařící rolník nezapsaný do obchodního rejstříku

-

-

1

05

 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živ. a samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obch. rejstříku

-

-

1

07

 Zemědělský podnikatel – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

-

-

1

11

 Veřejná obchodní společnost

-

-

1

12

 Společnost s ručením omezeným

41

45,6

1

13

 Společnost komanditní

-

-

1

21

 Akciová společnost

20

22,2

2

01

 Zemědělské družstvo

-

-

2

05

 Družstvo

1

1,1

3

01

 Státní podnik

2

2,2

3

25

 Organizační složka státu

1

1,1

3

31

 Příspěvková organizace

4

4,4

3

52

 České dráhy

-

-

4

21

 Zahraniční osoba

1

1,1

4

24

 Zahraniční fyzická osoba

-

-

6

01

 Vysoká škola

1

1,1

8

01

 Obec, městská část hl. m. Prahy

3

3,4

9

32

 Evropská společnost

1

1,1

0

00

 neuvedeno

3

3,4

celkem zúčastněných podniků

90

100,0

Z tabulky vyplývá, že na smrtelných pracovních úrazech se účastnily podniky převážně ze soukromého sektoru. Jde především o tři skupiny podniků, a to o společnosti s ručením omezeným, dále o akciové společnosti a nakonec o fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku. Tyto tři skupiny tvořilo 73 podniků z celkových 90, tj. 81,1 %.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail