Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2017

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2017 a dále jejich vývojem od roku 2008. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

7 Zaměstnání a věk zraněných

7 Zaměstnání a věk zraněných

V tabulce č. 7 je uveden počet případů rozdělený podle zaměstnání, tj. druhu a úrovně kvalifikace zraněného zaměstnance (KZAM). Odvětví je uvedeno jen orientačně. Počty smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách jsou uvedeny odděleně.

Tabulka č. 7 Zaměstnání zraněných u smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2017 (VÚBP)

CZ- NACE

ZAMĚSTNÁNÍ KZAM

POČET SMRTELNÝCH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

 

celkem

z toho dop. nehod

zbývá

C. H.

Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci

6

-

6

C. H.

Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči

26

14

12

C. H.

Kvalifikovaní výrobci, opraváři, zámečníci, kováři, brusiči, svářeči

5

-

5

C. H.

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, dopravě, ap.

5

-

5

F.

Řemeslníci, kvalifikovaní stavební dělníci, zpracovatelé

11

-

11

F.

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, ap.

4

-

4

A.

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap.

5

-

5

A.

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, ap.

1

-

1

B.

Kvalifikovaní horníci, kameníci ap.

3

-

3

B.

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech

-

-

-

.

Kvalifikovaní řemeslníci ostatní a neuvedeno

-

-

-

.

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ostatní a neuvedeno

7

3

4

D.

Kvalifikovaní elektromechanici, opraváři, seřizovači el. zařízení

2

-

2

.

Provozní pracovníci ve službách a obchodě

2

1

1

.

Nižší administrativní pracovníci, úředníci

-

-

-

.

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prodeji a službách

-

-

-

.

Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci

7

4

3

.

Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři

1

1

-

.

Vedoucí a řídící pracovníci

1

-

1

-

neurčeno

8

2

6

 

celkem ČR

94

25

69

 
  • Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči utrpěli z 26 případů 14 při dopravních nehodách.
  • Vedoucí, řídící a vědečtí pracovníci, pedagogové, zdravotníci, architekti, úředníci a provozní pracovníci utrpěli z 11 případů 6 při dopravních nehodách.
  • Kvalifikovaní dělníci, řemeslníci výrobci, opraváři atd. (nikoli v zemědělství) neutrpěli z 21 případů žádný při dopravních nehodách. Časová řada (2008 – 2017) je uvedena v tabulce č. 10.
  • Pomocní a nekvalifikovaní dělníci utrpěli ze 17 případů 3 při dopravních nehodách.

Nejvíce zastoupená věková kategorie zraněných zaměstnanců byla:

  • 51 – 55 let v letech 2017, 2015, 2012, 2010, 2006, 2005 a 2004,
  • 56 – 60 let v letech 2016 a 2008,
  • 46 – 50 let v roce 2013,
  • 41 – 45 let v roce 2014,
  • 36 – 40 let v roce 2011,
  • 31 – 35 let v letech 2009 a 2007.

Věková kategorie 51 – 55 let zaznamenala v letech 2008 – 2017 nejvíce případů, a to 183. Dále to byla kategorie 46 – 50 let se 165 případy a pak 41 – 45 let se 158 případy. Tato časová řada je uvedena v tabulce č. 10 a podrobně v tabulce č. 12.

Průměrný věk zraněných zaměstnanců byl 46 let, u žen to bylo 43 let. Převážná většina (86 %) zraněných zaměstnanců byla státní příslušnosti české (81 případů), dále polské (4 případy), ukrajinské (4 případy), slovenské (3 případy), chorvatské (1 případ) a rumunské (1 případ). Tito cizí státní příslušníci byli zraněni ve 3 případech pádem předmětu (horniny, materiálu) a ve 3 případech šlo o pád osoby z výše a do šachty. Ke 3 případům došlo při dopravní nehodě a po jednom případu pak udušením v jímce, při požáru, přejetím na staveništi a zasažením elektrickým proudem.

V grafu č. 7 je zobrazeno rozložení smrtelných pracovních úrazů podle kategorií věku. Byly vynechány věkové kategorie do 20 a nad 65 let (3 případy) a také ty, kde věk nebyl zjištěn (1 případ).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail