Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2016

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2016, jejich vývojem od roku 2007 a rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod; druh zaměstnání, činnost, úkon; případnou indispozici zraněných v okamžiku úrazu a porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

4 Smrtelná pracovní úrazovost podle právní formy podniku v roce 2016

4 Smrtelná pracovní úrazovost podle právní formy podniku v roce 2016

Tato část analýzy se zabývá rozdělením smrtelných pracovních úrazů podle právních forem podniků, které se účastnily na vzniku těchto úrazů, zejména ty podniky, kde byl postižený zaměstnanec zaměstnán (viz tab. č. 4).

Tabulka č. 4 Právní forma podniků figurujících při smrtelných pracovních úrazech v ČR v roce 2016 (VÚBP)

kód právní forma počet %
1 01 Podnikající fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku 18 15,8
1 02 Podnikající fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku - -
1 03 Samostatně hospodařící rolník nezapsaný do obchodního rejstříku - -
1 05 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živ. a samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obch. rejstříku 2 1,8
1 11 Veřejná obchodní společnost - -
1 12 Společnost s ručením omezeným 53 46,4
1 13 Společnost komanditní 2 1,8
1 21 Akciová společnost 23 20,1
2 01 Zemědělské družstvo - -
2 05 Družstvo 1 0,9
3 01 Státní podnik 4 3,5
3 13 Česká národní banka - -
3 25 Organizační složka státu - -
3 31 Příspěvková organizace 1 0,9
3 52 České dráhy 3 2,6
7 06 Spolek 2 1,8
8 01 Obec, městská část hl. m. Prahy 1 0,9
4 21 Zahraniční osoba 1 0,9
0 00 Neuvedeno 3 2,6
celkem zúčastněných podniků 114 100,0

Z tabulky vyplývá, že na smrtelných pracovních úrazech se účastnily podniky převážně ze soukromého sektoru. Jde především o tři skupiny podniků, a to o společnosti s ručením omezeným, dále o akciové společnosti a nakonec o fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku. Tyto tři skupiny tvořilo 94 podniků z celkových 114, tj. 82,4 %.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail