Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2014 a dále jejich vývojem od roku 2005. Mimo jiné uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2014, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Na konci článku v části 17. je tabulková část.

Část 10. 5.3 Zdroje úrazů

Část 10. 5.3 Zdroje úrazů

Klasifikace zdrojů smrtelných pracovních úrazů byla provedena podle metodiky ESAW. V grafu č. 5.3 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů evidovaných SÚIP a ČBÚ v základních skupinách zdrojů úrazů v roce 2014. V tabulce č. 5.3 v tabulkové části analýzy jsou uvedeny jejich počty a podíly počtu v základních skupinách zdrojů úrazů. Pro lepší orientaci v grafu byly některé základní skupiny sloučeny do jedné výseče.

Smrtelná PÚ 2014

Z grafu č. 5.3 je patrné, jak byly skupiny zdrojů úrazu v roce 2014 zastoupeny:

 • skupina Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky vykázala největší podíl případů, a to 40,5 %;
 • skupina Budovy, konstrukce, povrchy vykázala 20,7 % případů;
 • skupina Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti vykázala 16,4 % případů;
 • skupina Stroje a zařízení mobilní a stabilní vykázala 7,8 % případů;
 • skupina Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování vykázala 3,4 % příp.;
 • skupina Nebezpečné látky a přípravky vykázala 0,9 % případů;
 • skupina Živé organismy, fyzikální jevy, přírodní živly vykázala 0,9 % případů.

V podrobnějším členění zdrojů úrazu to byly zejména tyto podskupiny z uvedených skupin:

 • vozidla pozemní – nespecifikováno - 17 případů (14,7 %)
 • vozidla lehká osobní i nákladní - 12 případů (10,3 %)
 • vozidla pro těžké náklady - 11 případů  (9,5 %)
 • části budov nad úrovní země – pevné - 6 případů  (5,2 %)
 • konstrukce, povrchy nad úrovní země – pevné - 6 případů  (5,2 %)

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail