Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2014 a dále jejich vývojem od roku 2005. Mimo jiné uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2014, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Na konci článku v části 17. je tabulková část.

Část 8. 5.1 Nehody

Část 8. 5.1 Nehody

V následující tabulce č. 5.1 je sestupně podle počtu smrtelných pracovních úrazů v souboru uspořádáno 6 nejfrekventovanějších skupin nehod, které způsobily 99 případů, tj. 85,3 %). Nehody z prvních 3 skupin nehod způsobily 71 (61,2 %) smrtelných pracovních úrazů.

V tabulce č. 5.1.1 v tabulkové části analýzy jsou uvedeny časové řady četností skupin nehod zaznamenaných v intervalu let 2010 až 2014.

Tabulka č. 5.1  Smrtelné pracovní úrazy ve vybraných skupinách nehod v ČR v roce 2014 (VÚBP) - výběr z tab. č. 5.1.1

pořadí kód skupina nehod počet %
1. 13 Havárie silničního nebo zvláštního vozidla (vč. mobilního stroje) 40 34,5
2. 56 Pád osoby z lešení, podesty, lávky, plošiny, rampy, z části budovy, stavby a do prohlubně 19 16,4
3. 41 Pád na osobu - stroje, předmětu, části stavby a z nich uvolněných částí 12 10,3
4. 22 Udeření, navinutí, říznutí, stisknutí osoby částí stroje, vtažení do nebezpečných míst na stroji 10 8,6
5. 45 Sesutí zeminy, pád horniny (výkop, ražený prostor), proboření do materiálu (zásobník), zavalení 10 8,6
6. 21 Zachycení, sražení, přejetí, přiražení osoby pohybujícím se strojem (vč. břemena, nákladu) 8 6,9
nejčastěji zastoupené skupiny nehod, celkem ze 116 99 85,3

Ve výše uvedených skupinách nehod se výrazněji projevily některé typy nehod:

5.1.1 Havárie silničního nebo zvláštního vozidla (vč. mobilního stroje) – 40 případů

Většinou se jedná o silniční dopravní nehody. Nejčastěji šlo o střet s jiným vozidlem nebo sjetí mimo vozovku a náraz na překážku (např. strom, svodidla, mostní pilíř). Hromadné případy byly evidovány tři, při každé nehodě se smrtelně zranili dva zaměstnanci. Nebyl evidován žádný případ při němž by v roce 2014 zemřela žena. Dopravní policií nejčastěji evidovaný důvod havárie automobilů byl způsob jízdy a dále nepřiměřená rychlost..Časová řada 2005 – 2014 je uvedena v tabulce č. 10.

Odvětví podniků, v nichž byly smrtelné pracovní úrazy způsobeny pouze dopravními nehodami:

  • Výroba a rozvod elektřiny a j.energie (D.) 1 případ,
  • Informační a komunikační činnosti (J.) 1 případ.

U Zpracovatelského průmyslu (C.) bylo evidováno 8 případů způsobených dopravními nehodami (tj. 35 %) z celkových 23 smrtelných pracovních úrazů.

U Stavebnictví (F.) bylo evidováno 9 případů (tj. 27 %) z celkových 33 smrtelných pracovních úrazů.

U odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.) byly evidovány 4 případy z celkových 9 případů a u Dopravy a skladování (H.) se jednalo o 16 z celkových 21 případů.

5.1.2  Pád osoby z lešení, podesty, lávky, plošiny, rampy, z části budovy, stavby a do prohlubně

Podobně jako v předcházejících letech to byly v této skupině nejčastější pády osob ze střechy (1 případ), propad střechou po prolomení krytiny (3 případy) a propad střešním světlíkem z výše 19 m.. Dále byly evidovány 2 pády z lešení (z 9  a z 6 m), která nebyla vybavena ochrannými prvky (zarážky a zábradlí). Jeden případ byl způsoben propadem pracovníka mezi lešením a balkony z výše 6 m a jeden případ pádem pracovníka z prolomené fošny, kterou si zkracoval přechod mezi dvěma lešeními (z 2,5 m). Pády do šachty byly zaznamenány dva a to prolomením krycí desky (6 m) a v neosvětleném místě (8 m). Další případy tvořily pády osob z věžového jeřábu, potrubního mostu (6 m), z komínu (30 m), z kontrolní lávky (7 m) a z pojízdné plošiny (2 případy). Další pády osob byly evidovány ještě v jiné skupině nehod (tabulka č. 5.1.1).

5.1.3  Pád na osobu - stroje, předmětu, části stavby a z nich uvolněných částí

V této skupině nehod došlo zejména k pádu mostní konstrukce na několik zaměstnanců, které způsobilo čtyři smrtelné pracovní úrazy. Dále to byl pád podsekaného zdiva, pád billboardu do výkopu, pád převáženého břemene, utržení finišeru a jeho pád, pád demontované štětovnice a pád uhelných nálepů. Také došlo k pádu vysokozdvižného vozíku z korby nákladního vozidla a převrácení na pracovníka, který ho řídil. Pád stromu byl evidován jen jediný.

5.1.4 Udeření, navinutí, říznutí, stisknutí osoby částí stroje, vtažení do nebezpečných míst na stroji

Byly evidovány dva případy způsobené manipulátorem a dva případy pásovým dopravníkem. Dále to bylo vtažení do frézy a přimačknutí v myčce. Jeden případ se stal ve výtahové šachtě, kdy byl pracovník stisknut klesajícím závažím protiváhy.

5.1.5  Sesutí zeminy, pád horniny (výkop, ražený prostor), proboření do materiálu (zásobník), zavalení

V této skupině nehod došlo ke čtyřem případům zasypání pracovníka zeminou ve výkopu. Další tři případy byly způsobeny při jediné události (hromadný úraz) vlivem důlního otřesu v dole. V hlubinném dole došlo ještě k pádu stropních vrstev na pracovníka a k prolomení výstuže a zavalení pracovníka. Jeden případ byl způsoben zavalením černým uhlím v železničním vagónu, kdy se pracovník pohyboval v blízkosti násypky.

5.1.6 Zachycení, sražení, přejetí, přiražení osoby pohybujícím se strojem (včetně   břemena, nákladu)

Jednalo se o sražení chodců nebo pracovníků na rekonstruovaném úseku dopravní cesty většinou automobilem, v jednom případě autobusem a ve dvou případech vlakem. V jednom případě vypadl řidič za jízdy z traktoru a byl jím přejet.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail