Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2014 a dále jejich vývojem od roku 2005. Mimo jiné uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2014, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Na konci článku v části 17. je tabulková část.

Část 14. 7 Zaměstnání a věk zraněných

Část 14. 7 Zaměstnání a věk zraněných

V tabulce č. 7 je uveden počet případů rozdělený podle zaměstnání, tj. druhu a úrovně kvalifikace zraněného zaměstnance. Odvětví je uvedeno jen orientačně. Počty smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách jsou uvedeny odděleně.

Tabulka č. 7 Zaměstnání zraněných u smrtelných pracovních úrazů v ČR  v roce 2014 (VÚBP)

CZ- NACE zaměstnání počet smrtelných pracovních úrazů
celkem z toho dop. nehod zbývá
C. H. Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci 4 - 4
C. H. Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči 30 23 7
C. H. Kvalifikovaní výrobci, opraváři, zámečníci, kováři, brusiči, svářeči 14 4 10
C. H.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, dopravě, ap. 4 1 3
F. Řemeslníci, kvalifikovaní stavební dělníci, zpracovatelé 23 4 19
F.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, ap. 2 - 2
A. Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. 2 - 2
A.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, ap. 1 - 1
B. Kvalifikovaní horníci, kameníci ap. 9 - 9
B.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech - - -
. Kvalifikovaní řemeslníci ostatní a neuvedeno 1 - 1
.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ostatní a neuvedeno 3 - 3
D. Kvalifikovaní elektromechanici, opraváři, seřizovači el. zařízení 1 1 -
. Provozní pracovníci ve službách a obchodě 4 2 2
. Nižší administrativní pracovníci, úředníci 1 1 -
.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prodeji a službách 2 2 -
. Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci 7 4 3
. Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři 2 - 2
. Vedoucí a řídící pracovníci 6 4 2
  celkem ČR 116 46 70

Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči utrpěli z 30 případů 23 při dopravních nehodách. 83 kod

Vedoucí, řídící a vědečtí pracovníci, pedagogové, zdravotníci, architekti, úředníci a provozní pracovníci utrpěli z 20 případů 11 při dopravních nehodách. 1+2+3+4+5 kod

Kvalifikovaní dělníci, řemeslníci, výrobci, opraváři atd. (nikoli v zemědělství) utrpěli ze 48 případů pouze 9 při dopravních nehodách. Časová řada (2005 – 2014) je uvedena v tabulce č. 10. 7 kod

Pomocní a nekvalifikovaní dělníci utrpěli ze 12 případů 3 při dopravních nehodách.

Nejvíce zastoupená věková kategorie zraněných zaměstnanců byla:

56 – 60 let v roce 2008,

51 – 55 let v letech 2012, 2010, 2006, 2005 a 2004,

46 – 50 let v roce 2013,

41 – 45 let v roce 2014,

36 – 40 let v roce 2011,

31 – 35 let v letech 2009 a 2007.

Věková kategorie 51 – 55 let zaznamenala v letech 2005 – 2014 nejvíce případů, a to 222. Dále to byla kategorie 46 – 50 let se 195 případy a pak 41 – 45 let se 176 případy. Tato časová řada je uvedena v tabulce č. 10 a podrobně v tabulce č. 12.

Průměrný věk zraněných zaměstnanců byl 45 let, u žen to bylo 26 let. Převážná většina (91 %) zraněných zaměstnanců byla státní příslušnosti české (106 případů), dále slovenské (6 případů), polské (3 případy) a ukrajinské (1 případ). Tito cizí státní příslušníci byli zraněni ve 3 případech vlastním pádem, zavaleni ve výkopu (2 případy), zavaleni v dole (2 případy) a po jednom případu zasaženi padajícím mostem, hydraulickou hadicí a výrobkem. V grafu č. 7 je zobrazeno rozložení smrtelných pracovních úrazů podle kategorií věku. Byly vynechány věkové kategorie do 20 a nad 65 let (3 případy).

Smrtelná PÚ 2014

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail