Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2014 a dále jejich vývojem od roku 2005. Mimo jiné uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2014, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Na konci článku v části 17. je tabulková část.

Část 12. 5.5 Způsoby a druhy zranění, indispozice, pracovní neschopnost

Část 12. 5.5 Způsoby a druhy zranění, indispozice, pracovní neschopnost

V grafu 5.5 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů podle způsobu zranění v roce 2014. Časová řada (2005 – 2014) je pak uvedena v tabulkách č. 10 a 11. Naprostá většina (108, tj. 93 %) jich byla způsobena mechanickým působením:

 • horizontální pohyb a střet s překážkou (převážně doprav. nehody) 40 případů,
 • vertikální pohyb a střet s překážkou (pády):

  • předmětu na osobu - 24 případů,
  • osoby  na  předmět - 22 případů,
 • kontakt se strojem (stisknutí, rozdrcení):

  • mobilním (např. motorové vozidlo) - 8 případů,
  • stacionárním (dopravník, výrobní linka) - 10 případů,
 • kontakt s jiným zdrojem úrazu - 4 případy.

Smrtelná PÚ 2014

U 116 smrtelných pracovních úrazů bylo evidováno 116 druhů zranění, z nichž většina (108) byla způsobena mechanickým působením. Byly to tyto druhy zranění:

 • mnohočetná poranění - 73 případů
 • poranění mozku, míchy a vnitřních orgánů - 21 případů
 • rozdrcení, otevřené rány, traumatická amputace - 3 případy
 • zlomeniny, vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů - 2 případy
 • účinky mechanického tlaku - 5 případů
 • druhy zranění nezjištěné (pravděpodobně mechanicky) - 4 případy

Následující přehled přináší podrobnější údaje o druzích zranění (108 ze 116), pokud je bylo možno z dostupných dokumentů zjistit.

Jsou to:

 • zhmoždění, rozdrcení mozku - 7 případů
 • nitrolební poranění, traumatický otok mozku, otřes mozku - 4 případy
 • krvácení (úrazové) do mozku - 1 případ
 • poranění nervů a míchy, poškození míchy a přerušení nervů - 1 případ
 • poranění srdce aj. nitrohrudních, nitrobřišních a pánevních orgánů - 1 případ
 • roztržení, rozdrcení, traumatická ruptura vnitřního orgánu -
 • pohmoždění, traumatický hematom vnitřního orgánu 231 - 7 případů
 • zhmoždění - 1 případ
 • rozsáhlá devastace těla - 2 případy
 • poranění mnohočetné, nespecifikované - 70 případů
 • poranění mozku a vnitřních orgánů se zlomeninami kostí -
 • zhmoždění, rozdrcení mozku a zlomeniny (klenby, spodiny lebeční) -
 • zhmoždění mozku a vnitřních orgánů spolu se zlomeninami kostí -
 • zlomeniny s otevřenými ranami nebo rozdrcením - 1 případ
 • zlomenina - 2 případy
 • rozdrcení - 2 případy
 • traumatická amputace -
 • otevřená rána -
 • střelná rána -
 • dušení, udušení (mechanickým ohrožením dýchání) - 5 případů
 • druhy zranění nezjištěné (pravděpodobně mechanicky) - 4 případy
 • druhy zranění nezjištěné (mechanicky při dopravní nehodě) -

Druhy zranění způsobené jiným než mechanickým působením (8 ze 116):

Otravy, toxické účinky látek, dušení, tonutí - 2 případy

 • otrava, toxické účinky látek - 2 případy
 • udušení (nedostatkem kyslíku) -
 • utonutí -

Účinky elektrického proudu, blesku - 0

Popálení, opaření, poleptání, omrzliny, účinky záření, horka - 0

Následky námahy, šok, kolaps, cizí těleso - 6 případů

Indispozice

Zranění zaměstnanci se zranili vlivem indispozice v 9 případech. Z toho dva případy byly způsobeny náhlou nevolností s následkem pádu z lešení. Jeden případ byl způsoben mikrospánkem při dopravní nehodě. Zbylých šest případů bylo způsobeno mozkovými příhodami, infarkty a kolapsem. Indispozice vlivem alkoholu nebyla zjištěna. Časová řada 2005 – 2014 je uvedena v tabulce č. 10.

Pracovní neschopnost

Ze 116 případů skončilo 100 okamžitým úmrtím zaměstnance. Zbylých 16 případů skončilo jako závažné pracovní úrazy, které se postupně měnily ve smrtelné. Maximální doba pracovní neschopnosti byla 73 dnů a celkem u těchto 16 případů bylo evidováno 274 dnů pracovní neschopnosti (tabulka č. 10). V grafu č. 5.6 jsou uvedeny jen ty případy v typech událostí, kde nedošlo k okamžitému úmrtí zaměstnance. Je zde znázorněno množství případů, kde nastalo úmrtí ihned a kde až po pracovní neschopnosti (závažné pracovní úrazy).

Počet závažných pracovních úrazů v letech 2011 - 2014 dramaticky stoupl, proti roku 2010 zhruba o 50 %. V roce 2014 bylo těchto případů evidováno 1394, z toho se jich 567 událo zaměstnancům nad 50 let. Tento nárůst počtu případů se zatím nepromítl negativně do počtu smrtelných pracovních úrazů.

Smrtelná PÚ 2014

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail