Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2013 a dále jejich vývojem od roku 2004.

Část 10. 5.3 Zdroje úrazů

Část 10. 5.3 Zdroje úrazů

Klasifikace zdrojů smrtelných pracovních úrazů byla provedena podle metodiky ESAW. V grafu č. 5.3 je znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů evidovaných SÚIP a ČBÚ v základních skupinách zdrojů úrazů v roce 2013. Pro lepší orientaci v grafu byly některé základní skupiny sloučeny do jedné výseče.

Smrtelná PÚ 2013

Z grafu č. 5.3 je patrné, jak byly skupiny zdrojů úrazu v roce 2013 zastoupeny:

•    skupina Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky vykázala největší podíl případů, a to 30,9 %;

•    skupina Budovy, konstrukce, povrchy vykázala 22,7 % případů;

•    skupina Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti vykázala 10,0 % případů;

•    skupina Živé organismy, fyzikální jevy, přírodní živly vykázala 9,1 % případů;

•    skupina Nebezpečné látky a přípravky vykázala 6,4 % případů;

•    skupina Stroje a zařízení mobilní a stabilní vykázala 5,5 % případů;

•    skupina Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování vykázala 3,6 % případů.

V podrobnějším členění zdrojů úrazu to byly zejména tyto podskupiny z uvedených skupin:

•    lehká vozidla osobní i nákladní 14 případů (12,7 %)

•    pozemní vozidla – nespecifikováno 7 případů (6,4 %)

•    části budov nad úrovní země – pevné 7 případů (6,4 %)

•    materiál, břemena, výrobky, strojní součásti, úlomky – nespec. 6 případů (5,5 %)

•    vozidla pro těžké náklady 5 případů (4,5 %)                                                                 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail