Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2013 a dále jejich vývojem od roku 2004.

Část 8. 5.1 Nehody

Část 8. 5.1 Nehody

V následující tabulce č. 5.1 je sestupně podle počtu smrtelných pracovních úrazů v souboru uspořádáno 6 nejfrekventovanějších skupin nehod, které způsobily 76 případů, tj. 69,1 %). Nehody z prvních 4 skupin nehod způsobily 66 (60,1 %) smrtelných pracovních úrazů.

Tabulka č. 5.1  Smrtelné pracovní úrazy ve vybraných skupinách nehod v ČR v roce 2013 (VÚBP)

pořadí kód skupina nehod počet %
1. 13 Havárie silničního nebo zvláštního vozidla (vč. mobilního stroje) 32 29,1
2. 56 Pád osoby z lešení, podesty, lávky, plošiny, rampy, z části budovy, stavby a do prohlubně 21 19,1
3. 41 Pád na osobu - stroje, předmětu, části stavby a z nich uvolněných částí 7 6,4
4. 22 Udeření, navinutí, říznutí, stisknutí osoby částí stroje, vtažení do nebezpečných míst na stroji 6 5,5
5. 21 Zachycení, sražení, přejetí, přiražení osoby pohybujícím se strojem (vč. břemena, nákladu) 5 4,5
6. 66 Vdechnutí toxických plynů, par, zplodin hoření a výbuchu (vč. dušení nedostatkem kyslíku) 5 4,5
nejčastěji zastoupené skupiny nehod, celkem ze 110 76 69,1

Ve výše uvedených skupinách nehod se výrazněji projevily některé typy nehod:

5.1.1 Havárie silničního nebo zvláštního vozidla (vč. mobilního stroje) – 32 případů

Většinou se jedná o silniční dopravní nehody. Nejčastěji šlo o střet s jiným vozidlem nebo sjetí mimo vozovku a náraz na překážku (např. strom). Hromadný případ byl evidován jeden. Byl to střet malého nákladního automobilu s divokým prasetem a náraz do stromu. Zemřel řidič a spolujezdec, protože nepoužili bezpečnostní pásy. Další spolujezdec pás měl a utrpěl těžký úraz. Jeden případ se stal havárií motocyklu, dva případy nehody KUKA vozu. Byly evidované dvě dopravní nehody osobních vozů, kdy došlo ke dvěma smrtelným pracovním úrazům žen (řidička a spolujezdkyně). Dopravní policií nejčastěji evidovaný důvod havárie automobilů byl způsob jízdy a dále nepřiměřená rychlost. Jeden případ se stal pod vlivem alkoholu.

Odvětví podniků, v nichž byly smrtelné pracovní úrazy způsobeny pouze dopravními nehodami:

• Výroba a rozvod elektřiny a j.energie (D.) 1 případ,

• Zásobování vodou; činnost s odpady (E.) 2 případy,

• Informační a komunikační činnosti (J.) 1 případ,

• Peněžnictví a pojišťovnictví (K.) 1 případ,

• Ostatní činnosti (S.) 1 případ.

Odvětví podniků, v nichž byly smrtelné pracovní úrazy způsobeny dopravními nehodami v 50 % případů:

• Doprava a skladování (H.) 9 z 18 případů,

• Velkoobchod, maloobchod, opravy motor. vozidel (G.) 3 ze 6 případů,

• Profesní, vědecké a technické činnosti (M.) 1 ze 2 případů.

U Zpracovatelského průmyslu (C.) bylo evidováno 5 případů způsobených dopravními nehodami (tj. 24 % z celkových 21 smrtelných pracovních úrazů) a u Stavebnictví (F.) to byly  3 případy (tj. 13 % z celkových 24 smrtelných pracovních úrazů).

U odvětví Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel (G.), Peněžnictví a pojišťovnictví (K.),  Profesní, vědecké a technické činnosti (M.), Administrativní a podpůrné činnosti (N.) a Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (O.)  se jednalo jen o nehody osobních automobilů (z pohledu zraněného zaměstnance) způsobené převážně vlastním zaviněním. U ostatních výše uvedených odvětví se jednalo převážně o nehody automobilů nákladních.

U případů způsobených dopravními nehodami bylo zjištěno vlastní zavinění u 17 případů a cizí zavinění u 14 případů.

5.1.2  Pád osoby z lešení, podesty, lávky, plošiny, rampy, z části budovy, stavby a do prohlubně

Podobně jako v předcházejících letech to byly v této skupině nejčastější pády osob ze střechy (jako části stavby) a propad střechou po prolomení krytiny a to 9 z 21 případů. Dále byly evidovány 4 pády do šachty a 4 pády z lešení. Další 4 případy tvořily pády osob z lodžie, z obslužné lávky, z plošiny a ze štaflí.

5.1.3  Pád na osobu - stroje, předmětu, části stavby a z nich uvolněných částí

V této skupině nehod došlo zejména k pádu stromu (3 případy). Další 4 pády předmětů na osobu byly pády ventilátoru, balíku prken, vysokozdvižného vozíku a přívěsu.

5.1.4 Udeření, navinutí, říznutí, stisknutí osoby částí stroje, vtažení do nebezpečných míst na stroji

Byly evidovány 2 případy způsobené lisem a případy zachycení a vtažení osoby dávkovačem krmného vozu a pásovým dopravníkem. Dále se jednalo o přimáčknutí fošnou vyjíždějíci z frézy a podlahovými dveřmi nákladního výtahu.

5.1.5  Zachycení, sražení, přejetí, přiražení osoby pohybujícím se strojem (včetně   břemena, nákladu)

V této skupině nehod došlo ke sražení osoby strojem, a to železničním vozidlem (2 případy), dále pak manipulátorem, přejetí couvajícím nakladačem a přiražení vysokozdvižným vozíkem, celkem 5 případů.

5.1.6 Vdechnutí toxických plynů, par, zplodin hoření a výbuchu (vč. dušení nedostatkem kyslíku)

Jednalo se o udušení a to dusíkem (2 případy při jedné události) v podzemí, dále propanbutanem unikajícího z topného zařízení, plynem v tanku a v jímce, celkem 5 případů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail