Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2013 a dále jejich vývojem od roku 2004.

Část 6. 4 Smrtelná pracovní úrazovost podle právní formy podniku v roce 2013

Část 6. 4 Smrtelná pracovní úrazovost podle právní formy podniku v roce 2013

Tato část analýzy se zabývá rozdělením smrtelných pracovních úrazů podle právních forem podniků, které se účastnily na vzniku těchto úrazů, zejména ty podniky, kde byl postižený zaměstnanec zaměstnán (viz tab. č. 4).

Tabulka č. 4  Právní forma podniků figurujících při smrtelných pracovních úrazech v ČR v roce 2013 (VÚBP)

kód právní forma počet %
1 01  Podnikající fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku 22 19,0
1 02  Podnikající fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku - -
1 03  Samostatně hospodařící rolník nezapsaný do obchodního rejstříku - -
1 07  Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obch. rejstříku - -
1 11  Veřejná obchodní společnost - -
1 12  Společnost s ručením omezeným 51 44,0
1 21  Akciová společnost 31 26,6
2 01  Zemědělské družstvo - -
2 05  Družstvo 2 1,7
3 01  Státní podnik 1 0,9
3 13  Česká národní banka - -
3 25  Organizační složka státu 2 1,7
3 31  Příspěvková organizace 3 2,6
6 01  Vysoká škola 1 0,9
8 01  Obec, městská část hl. m. Prahy 2 1,7
4 21  Zahraniční osoba 1 0,9
celkem zúčastněných podniků 116 100,0

Z tabulky vyplývá, že na smrtelných pracovních úrazech se účastnily podniky převážně ze soukromého sektoru. Jde především o tři skupiny podniků, a to o společnosti s ručením omezeným, dále o akciové společnosti a nakonec o fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku. Tyto tři skupiny tvořilo 104 podniků z celkových 116, tj. 89 ,6%.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail