Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2013 a dále jejich vývojem od roku 2004.

Část 5. 3.2 Vývoj ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

Část 5. 3.2 Vývoj ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

Vzájemné poměry hodnot ukazatelů smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých odvětvích a tendence jejich vývoje (v letech 2004 až 2013) jsou zobrazeny v grafech č. 3.2.1 a 3.2.2.

Poznámka: Pro přehlednost v grafech č. 3.2.1 a 3.2.2 nejsou zaznamenány časové řady ukazatelů vykazované v odvětvích, kde dochází k malému počtu smrtelných pracovních úrazů. Některá odvětví (OKEČ) jsou v grafech zobrazena jen do roku 2008.

Smrtelná PÚ 2013

Z grafu č. 3.2.1 je patrné, že trvale největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazoval zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Tato dvě odvětví se na první a druhé pozici střídají. Ve stavebnictví bylo v roce 2009 vykázáno minimum případů (19) od roku 2000. V roce 2010 došlo k nárůstu o 8 případů (celkem 27) a v roce 2013 zde bylo evidováno případů 24. Na třetí pozici je trvale doprava, skladování, spoje (event. doprava a skladování). V roce 2013 zde bylo evidováno 18 případů.

V grafu 3.2.2 jsou patrná odvětví, která vykázala četnost smrtelných pracovních úrazů (na 10 000 pojištěnců) výrazně vyšší než činil republikový průměr. Nejvyšší četnost případů byla vykázána v roce 2013 v těžbě a dobývání (1,18), pak v zemědělství, lesnictví, rybářství (0,97) a ve stavebnictví (0,96).

Smrtelná PÚ 2013

Smrtelná PÚ 2013

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail