Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2013

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2013 a dále jejich vývojem od roku 2004.

Část 3. 2 Smrtelná pracovní úrazovost v krajích

Část 3. 2 Smrtelná pracovní úrazovost v krajích

Smrtelná pracovní úrazovost v krajích v roce 2013, vyjádřena hodnotami ukazatelů, je dokumentována v tabulce č. 2.1 v tabulkové části. Četnost případů je vypočtena z počtu případů a počtu pojištěnců rozdělených podle krajů registrace podniků.

2.1    Smrtelná pracovní úrazovost v krajích v roce 2013

Graf č. 2.1.1 znázorňuje podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR v jednotlivých krajích v roce 2013. Z porovnání  četností smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých krajích a v ČR vyplývá, že:

•    výrazně vyšší hodnoty tohoto ukazatele, než je republikový průměr (0,25), vykázaly kraje: Jihočeský (0,49), Karlovarský (0,45), Vysočina (0,40) a Moravskoslezský (0,35),

•    zhruba stejně vysoké hodnoty jako republikový průměr vykázaly kraje:  Plzeňský (0,28), hl. m. Praha (0,23), Jihomoravský (0,23), Olomoucký (0,23) a Pardubický (0,21),

•    nižší hodnoty tohoto ukazatele, než je republikový průměr, vykázaly kraje:

Středočeský (0,19), Ústecký (0,18), Liberecký (0,14), Královéhradecký (0,11) a Zlínský (0,09).

Smrtelná PÚ 2013

Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v krajích

Grafy č. 2.2.1 a 2.2.2 zobrazují vývoj hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti (počtu a četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců) v jednotlivých krajích od roku 2004 do roku 2013 (tabulka č. 2.2 od 2009 do 2013). Z grafu č. 2.2.2  vyplývá, že četnost smrtelných pracovních úrazů je v hl. m. Praze trvale nižší než činí průměrná hodnota tohoto ukazatele v ČR, na druhé straně v Moravskoslezkém kraji je tato hodnota zpravidla vyšší.

Grafy č. 2.2.1 Smrtelné pracovní úrazy v krajích ČR v letech 2004 - 2013

Smrtelná PÚ 2013

Grafy č. 2.2.2. Četnost smrtelných pracovních úrazů v krajích ČR v letech 2004 - 2013

Smrtelná PÚ 2013

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail