Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2012

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.

Část 4. 2 Smrtelná pracovní úrazovost v krajích

Část 4. 2 Smrtelná pracovní úrazovost v krajích

Smrtelná pracovní úrazovost v krajích v roce 2012, vyjádřena hodnotami ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti, je dokumentována v tabulce č. 2.1 v tabulkové části. V tabulce č. 2.2 je uveden vývoj těchto ukazatelů v krajích v letech 2008 - 2012.

2.1 Smrtelná pracovní úrazovost v krajích v roce 2012

Graf č. 2.1.1 znázorňuje podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v ČR v jednotlivých krajích v roce 2012. Z porovnání četností smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých krajích a v ČR vyplývá, že:

• výrazně vyšší hodnoty tohoto ukazatele, než je republikový průměr (0,25), vykázaly kraje: Jihočeský (0,35), Jihomoravský (0,31), Středočeský (0,29) Moravskoslezský (0,28) a Olomoucký (0,28),

• zhruba stejně vysoké hodnoty jako republikový průměr vykázaly kraje: Pardubický (0,26), hl. m. Praha (0,23) a Karlovarský (0,22),

nižší hodnoty tohoto ukazatele, než je republikový průměr, vykázaly kraje: Ústecký (0,20), Liberecký (0,20), Zlínský (0,18), Plzeňský (0,18), Vysočina (0,17) a Královéhradecký (0,15).

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

2.2    Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v krajích

Grafy č. 2.2.1 a 2.2.2 zobrazují vývoj hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti (počtu a četnosti smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců) v jednotlivých krajích od roku 2003 do roku 2012. Z grafu č. 2.2.2 vyplývá, že četnost smrtelných pracovních úrazů je v hl. m. Praze trvale nižší než činí průměrná hodnota tohoto ukazatele v ČR, na druhé straně v Moravskoslezkém kraji je tato hodnota zpravidla vyšší.

Grafy č. 2.2.1 Smrtelné pracovní úrazy v krajích ČR v letech 2003 - 2012

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

Grafy č. 2.2.2 Četnost smrtelných pracovních úrazů v krajích ČR v letech 2003 - 2012

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail