Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2012

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.

Část 15. 7 Zaměstnání a věk zraněných

Část 15. 7 Zaměstnání a věk zraněných

V tabulce č. 7 je uveden počet případů rozdělený podle zaměstnání, tj. druhu a úrovně kvalifikace zraněného zaměstnance. Odvětví je uvedeno jen orientačně. Počty smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách jsou uvedeny odděleně.

Tabulka č. 7 Zaměstnání zraněných u smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2012 (VÚBP)

CZ- NACE zaměstnání počet smrtelných pracovních úrazů
celkem z toho dop. nehod zbývá
C. H. Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci 4 - 4
C. H. Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči 20 13 7
C. H. Kvalifikovaní výrobci, opraváři, zámečníci, kováři, brusiči, svářeči 13 2 11
C. H.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, dopravě, ap. 7 - 7
F. Řemeslníci, kvalifikovaní stavební dělníci, zpracovatelé 21 - 21
F.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, ap. 2 - 2
A. Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. 8 - 8
A.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, ap. 1 - 1
B. Kvalifikovaní horníci, kameníci ap. 5 - 5
B.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech - - -
. Kvalifikovaní řemeslníci ostatní a neuvedeno 5 2 3
.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ostatní a neuvedeno 3 - 3
D. Kvalifikovaní elektromechanici, opraváři, seřizovači el. zařízení 4 1 3
. Provozní pracovníci ve službách a obchodě 4 1 3
. Nižší administrativní pracovníci, úředníci 3 2 1
.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prodeji a službách 1 - 1
. Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci 7 6 1
. Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři 2 1 1
. Vedoucí a řídící pracovníci 3 3 -
  celkem ČR 113 31 82

• Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči utrpěli z 20 případů 13 při dopravních nehodách.

• Vedoucí, řídící a vědečtí pracovníci, pedagogové, zdravotníci, architekti, úředníci a provozní pracovníci utrpěli z 19 případů 13 při dopravních nehodách.

• Kvalifikovaní dělníci, řemeslníci, výrobci, opraváři atd. (nikoli v zemědělství) utrpěli ze 48 případů pouze 5 při dopravních nehodách.

• Pomocní dělníci neutrpěli ze 14 případů žádný při dopravních nehodách.

Nejvíce zastoupená věková kategorie zraněných zaměstnanců byla v roce:

2012        51 – 55 let

2011        36 – 40 let

2010        51 – 55 let

2009        31 – 35 let

2008        56 – 60 let

2007        31 – 35 let

2006        51 – 55 let,

2005        51 – 55 let,

2004        51 – 55 let.

Věk zraněných žen byl 20 a 46 let. Průměrný věk zraněných zaměstnanců byl 46 let. Převážná většina (96 %) zraněných zaměstnanců byla státní příslušnosti české (100 případů), dále slovenské (5 případů), ukrajinské (3 případy), rumunské (2 případy) vietnamské (2 případy) a polské (1 případ). Tito cizí státní příslušníci byli zraněni především vlastním pádem nebo pádem břemene při manipulaci..V grafu č. 7 je zobrazeno rozložení smrtelných pracovních úrazů podle kategorií věku. Byly vynechány věkové skupiny do 20 a nad 65 let (7 případů).

Smrtelná pracovní úrazovost 2012

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail